Rulers: Switzerland

Cantons T-Z


Thurgau

  Apr 1798        Kanton Thurgau established in Helvetic Republic
10 Mar 1803        member of the Swiss Confederation

Regierungsstatthalter
30 Apr 1798 - 27 Sep 1799 Johann Jakob Gonzenbach      (b. 1754 - d. 1815)
27 Sep 1799 - 15 Jan 1800 Johann Placidus Rogg        (b. 1769 - d. 1830)
              + Johannes Tobler         (b. 1765 - d. 1839)
              (acting)
15 Jan 1800 - 10 Mar 1803 Johann Ulrich Sauter        (b. 1752 - d. 1824)
President of the Government Commission
10 Mar 1803 -    1803 Johann Ulrich Sauter        (s.a.)
    1803 -    1814 Small Council
              (president in rotation)
              - Johann Ulrich Sauter       (s.a.)
              - Joseph Anderwert         (b. 1767 - d. 1841)
              - Johann Konrad Freyenmuth     (b. 1775 - d. 1843)
              - Matthias Ammann         (b. 1773 - d. 1835)
              - Joachim Reinhard         (b. 1780 - d. 1829)
              - Franz Xaver Reding von Biberegg (b. 1768 - d. 1812)
               (to 1812)
              - ...
              - ...
Landammänner
    1814 - 31 Dec 1814 Joseph Anderwert (1st time)    (s.a.)
 1 Jan 1815 - 31 Dec 1815 Johannes Morell (1st time)     (b. 1759 - d. 1835)
 1 Jan 1816 - 31 Dec 1816 Joseph Anderwert (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1817 - 31 Dec 1817 Johannes Morell (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1818 - 31 Dec 1818 Joseph Anderwert (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1819 - 31 Dec 1819 Johannes Morell (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1820 - 31 Dec 1820 Joseph Anderwert (4th time)    (s.a.)
 1 Jan 1821 - 31 Dec 1821 Johannes Morell (4th time)     (s.a.)
 1 Jan 1822 - 31 Dec 1822 Joseph Anderwert (5th time)    (s.a.)
 1 Jan 1823 - 31 Dec 1823 Johannes Morell (5th time)     (s.a.)
 1 Jan 1824 - 31 Dec 1824 Joseph Anderwert (6th time)    (s.a.)
 1 Jan 1825 - 31 Dec 1825 Johannes Morell (6th time)     (s.a.)
 1 Jan 1826 - 31 Dec 1826 Joseph Anderwert (7th time)    (s.a.)
 1 Jan 1827 - 31 Dec 1827 Johannes Morell (7th time)     (s.a.)
 1 Jan 1828 - 31 Dec 1828 Joseph Anderwert (8th time)    (s.a.)
 1 Jan 1829 - 31 Dec 1829 Johannes Morell (8th time)     (s.a.)
 1 Jan 1830 - 31 Dec 1830 Joseph Anderwert (9th time)    (s.a.)
 1 Jan 1831 -    1831 Johannes Morell (9th time)     (s.a.)
Presidents of the Small Council (from 1849, Presidents of the Government)
    1831 - 31 Dec 1832 Johannes Morell (1st time)     (s.a.)
 1 Jan 1833 - 31 Dec 1833 Joseph Anderwert (1st time)    (s.a.)
 1 Jan 1834 - 31 Dec 1834 Johannes Morell (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1835 - 31 Dec 1838 Joseph Anderwert (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1839 - 31 Dec 1839 Johann Ludwig Müller (1st time)  (b. 1785 - d. 1858)
 1 Jan 1840 - 31 Dec 1840 Joseph Anderwert (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1841 - 31 Dec 1841 Johann Ludwig Müller (2nd time)  (s.a.)
 1 Jan 1842 - 31 Dec 1842 Johann Keller (1st time)      (b. 1802 - d. 1877)
 1 Jan 1843 - 31 Dec 1843 Johann Ludwig Müller (3rd time)  (s.a.)
 1 Jan 1844 - 31 Dec 1844 Johann Keller (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1845 - 31 Dec 1845 Johann Ludwig Müller (4th time)  (s.a.)
 1 Jan 1846 - 31 Dec 1846 Johann Keller (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1847 - 31 Dec 1847 Johann Ludwig Müller (5th time)  (s.a.)
 1 Jan 1848 - 31 Dec 1848 Johann Keller (4th time)      (s.a.)
 1 Jan 1849 - 31 Dec 1849 Johann Ludwig Müller (6th time)  (s.a.)
 1 Jan 1850 - 31 Dec 1850 Johann Konrad Kern (1st time)   (b. 1808 - d. 1888)
 1 Jan 1851 - 31 Dec 1851 Johann Baptist von Streng
              (1st time)             (b. 1808 - d. 1883)
 1 Jan 1852 - 8 Jun 1852 Johann Konrad Kern (2nd time)   (s.a.)
 8 Jun 1852 - 31 Dec 1852 Johann Baptist von Streng
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1853 - 31 Dec 1853 Johann Keller (5th time)      (s.a.)
 1 Jan 1854 - 31 Dec 1854 Johann Baptist von Streng
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jan 1855 - 31 Dec 1855 Johann Keller (6th time)      (s.a.)
 1 Jan 1856 - 31 Dec 1856 Johann Baptist von Streng
              (4th time)             (s.a.)
 1 Jan 1857 - 31 Dec 1857 Johann Keller (7th time)      (s.a.)
 1 Jan 1858 - 10 Jun 1858 Johann Baptist von Streng
              (5th time)             (s.a.)
10 Jun 1858 - 31 Dec 1858 Johann Keller (8th time)      (s.a.)
 1 Jan 1859 - 31 Dec 1859 Johann Baptist von Streng
              (6th time)             (s.a.)
 1 Jan 1860 - 31 Dec 1860 Johann Keller (9th time)      (s.a.)
 1 Jan 1861 - 5 Jun 1861 Johann Baptist von Streng
              (7th time)             (s.a.)
 5 Jun 1861 - 31 Dec 1861 Johann Keller (10th time)     (s.a.)
 1 Jan 1862 - 31 Dec 1862 Philipp Gottlieb Labhart
              (1st time)             (b. 1811 - d. 1874)
 1 Jan 1863 - 31 Dec 1863 Johann Keller (11th time)     (s.a.)
 1 Jan 1864 - 31 Dec 1864 Ludwig Sulzberger (1st time)    (b. 1815 - d. 1888)
 1 Jan 1865 - 31 Dec 1865 Johann Konrad Egloff (1st time)  (b. 1808 - d. 1886)
 1 Jan 1866 - 31 Dec 1866 Ludwig Sulzberger (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1867 - 4 Jun 1867 Johann Keller (12th time)     (s.a.)
 4 Jun 1867 - 31 Dec 1867 Ludwig Sulzberger (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1868 - 31 Dec 1868 Johann Konrad Egloff (2nd time)  (s.a.)
 1 Jan 1869 - 3 May 1869 Ludwig Sulzberger (4th time)    (s.a.)
    1869 -    1870 Philipp Gottlieb Labhart
              (2nd time)             (s.a.)
    1870 -    1871 Fridolin Anderwert (1st time)   (b. 1828 - d. 1880)
    1871 -    1872 Philipp Gottlieb Labhart
              (3rd time)             (s.a.)
    1872 -    1873 Fridolin Anderwert (2nd time)   (s.a.)
    1873 -    1874 Ludwig Sulzberger (5th time)    (s.a.)
    1874 -    1875 Fridolin Anderwert (3rd time)   (s.a.)
15 Feb 1875 - 31 May 1875 Johann Conrad Haffter (1st time)  (b. 1837 - d. 1914)
 1 Jun 1875 - 31 May 1876 Severin Stoffel (1st time)     (b. 1842 - d. 1908)
 1 Jun 1876 - 31 May 1877 Carl Vogler (1st time)       (b. 1840 - d. 1895)
 1 Jun 1877 - 31 May 1878 Severin Stoffel (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1878 - 31 May 1879 Carl Vogler (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 1879 - 31 May 1880 Severin Stoffel (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1880 - 31 May 1881 Adolf Deucher           (b. 1831 - d. 1912)
 1 Jun 1881 - 31 May 1882 Carl Vogler (3rd time)       (s.a.)
 1 Jun 1882 - 31 May 1883 Johann Conrad Haffter (2nd time)  (s.a.)
 1 Jun 1883 - 31 May 1884 Carl Vogler (4th time)       (s.a.)
 1 Jun 1884 - 31 May 1885 Friedrich Heinrich Häberlin
              (1st time)             (b. 1834 - d. 1897)
 1 Jun 1885 - 31 May 1886 Johann Konrad Egloff (1st time)  (b. 1838 - d. 1907)
 1 Jun 1886 - 31 May 1887 Carl Vogler (5th time)       (s.a.)
 1 Jun 1887 - 31 May 1888 Friedrich Heinrich Häberlin
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jun 1888 - 31 May 1889 Carl Friedrich Braun (1st time)  (b. 1826 - d. 1908)
 1 Jun 1889 - 31 May 1890 Johann Conrad Haffter (3rd time)  (s.a.)
 1 Jun 1890 - 31 May 1891 Friedrich Heinrich Häberlin
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jun 1891 - 31 May 1892 Carl Vogler (6th time)       (s.a.)
 1 Jun 1892 - 31 May 1893 Johann Konrad Egloff (2nd time)  (s.a.)
 1 Jun 1893 - 31 May 1894 Friedrich Heinrich Häberlin
              (4th time)             (s.a.)
 1 Jun 1894 - 31 May 1895 Carl Vogler (7th time)       (s.a.)
 1 Jun 1895 - 31 May 1896 Alfred Kreis (1st time)      (b. 1857 - d. 1943)
 1 Jun 1896 - 31 May 1897 Friedrich Heinrich Häberlin
              (5th time)             (s.a.)
 1 Jun 1897 - 31 May 1898 Johann Konrad Egloff (3rd time)  (s.a.)
 1 Jun 1898 - 31 May 1899 August Wild (1st time)       (b. 1840 - d. 1911)
 1 Jun 1899 - 31 May 1900 Albert Böhi (1st time)       (b. 1862 - d. 1945)
 1 Jun 1900 - 31 May 1901 Carl Friedrich Braun (2nd time)  (s.a.)
 1 Jun 1901 - 31 May 1902 Alfred Kreis (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1902 - 31 May 1903 Johann Konrad Egloff (4th time)  (s.a.)
 1 Jun 1903 - 31 May 1904 August Wild (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 1904 - 31 May 1905 Albert Böhi (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 1905 - 31 May 1906 Alfred Kreis (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1906 - 31 May 1907 August Wild (3rd time)       (s.a.)
 1 Jun 1907 - 31 May 1908 Emil Hofmann (1st time)      (b. 1865 - d. 1927)
 1 Jun 1908 - 31 May 1909 Alexander Otto Aepli (1st time)  (b. 1870 - d. 1921)
 1 Jun 1909 - 31 May 1910 Alfred Kreis (4th time)      (s.a.)
 1 Jun 1910 - 31 May 1911 Eugen Schmid            (b. 1859 - d. 1916)
 1 Jun 1911 - 31 May 1912 Alexander Otto Aepli (2nd time)  (s.a.)
 1 Jun 1912 - 31 May 1913 Emil Hofmann (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1913 - 31 May 1914 Alfred Kreis (5th time)      (s.a.)
 1 Jun 1914 - 31 May 1915 Johann Alois Wiesli (1st time)   (b. 1861 - d. 1944)
 1 Jun 1915 - 31 May 1916 Alexander Otto Aepli (3rd time)  (s.a.)
 1 Jun 1916 - 31 May 1917 Emil Hofmann (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1917 - 31 May 1918 Alfred Kreis (6th time)      (s.a.)
 1 Jun 1918 - 31 May 1919 Johann Alois Wiesli (2nd time)   (s.a.)
 1 Jun 1919 - 31 May 1920 Emil Hofmann (4th time)      (s.a.)
 1 Jun 1920 - 31 May 1921 Anton Schmid (1st time)      (b. 1878 - d. 1950)
 1 Jun 1921 - 31 May 1922 Paul Altwegg (1st time)      (b. 1884 - d. 1952)
 1 Jun 1922 - 31 May 1923 Alfred Kreis (7th time)      (s.a.)
 1 Jun 1923 - 31 May 1924 Emil Hofmann (5th time)      (s.a.)
 1 Jun 1924 - 31 May 1925 Anton Schmid (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1925 - 31 May 1926 Adolf Koch (1st time)       (b. 1883 - d. 1935)
 1 Jun 1926 - 31 May 1927 Paul Altwegg (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1927 - 31 May 1928 Albert Leutenegger (1st time)   (b. 1873 - d. 1936)
 1 Jun 1928 - 31 May 1929 Anton Schmid (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1929 - 31 May 1930 Robert Freyenmuth (1st time)    (b. 1875 - d. 1941)
 1 Jun 1930 - 31 May 1931 Adolf Koch (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 1931 - 31 May 1932 Paul Altwegg (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1932 - 31 May 1933 Albert Leutenegger (2nd time)   (s.a.)
 1 Jun 1933 - 31 May 1934 Anton Schmid (4th time)      (s.a.)
 1 Jun 1934 - 31 May 1935 Robert Freyenmuth (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 1935 - 31 May 1936 Paul Altwegg (4th time)      (s.a.)
 1 Jun 1936 - 31 May 1937 Anton Schmid (5th time)      (s.a.)
 1 Jun 1937 - 31 May 1938 Jakob Müller (1st time)      (b. 1895 - d. 1967)
 1 Jun 1938 - 31 May 1939 Willi Stähelin (1st time)     (b. 1897 - d. 1972)
 1 Jun 1939 - 31 May 1940 Robert Freyenmuth (3rd time)    (s.a.)
 1 Jun 1940 - 31 May 1941 Paul Altwegg (5th time)      (s.a.)
 1 Jun 1941 - 31 May 1942 Anton Schmid (6th time)      (s.a.)
 1 Jun 1942 - 31 May 1943 Jakob Müller (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1943 - 31 May 1944 Willi Stähelin (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1944 - 31 May 1945 August Roth (1st time)       (b. 1894 - d. 1954)
 1 Jun 1945 - 31 May 1946 Paul Altwegg (6th time)      (s.a.)
 1 Jun 1946 - 31 May 1947 Hans Reutlinger (1st time)     (b. 1895 - d. 1962)
 1 Jun 1947 - 31 May 1948 Jakob Müller (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1948 - 31 May 1949 Willi Stähelin (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1949 - 31 May 1950 August Roth (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 1950 - 31 May 1951 Hans Reutlinger (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1951 - 31 May 1952 Ernst Reiber (1st time)      (b. 1901 - d. 1997)
 1 Jun 1952 - 31 May 1953 Jakob Müller (4th time)      (s.a.)
 1 Jun 1953 - 31 May 1954 Willi Stähelin (4th time)     (s.a.)
 1 Jun 1954 - 31 May 1955 Hans Reutlinger (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1955 - 31 May 1956 Ernst Reiber (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1956 - 31 May 1957 Jakob Müller (5th time)      (s.a.)
 1 Jun 1957 - 31 May 1958 Willi Stähelin (5th time)     (s.a.)
 1 Jun 1958 - 31 May 1959 Rudolf Schümperli (1st time)    (b. 1907 - d. 1990)
 1 Jun 1959 - 31 May 1960 Ernst Reiber (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1960 - 31 May 1961 Jakob Müller (6th time)      (s.a.)
 1 Jun 1961 - 31 May 1962 Willi Stähelin (6th time)     (s.a.)
 1 Jun 1962 - 31 May 1963 Rudolf Schümperli (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 1963 - 31 May 1964 Walter Ballmoos (1st time)     (b. 1911 - d. 1993)
 1 Jun 1964 - 31 May 1965 Jakob Müller (7th time)      (s.a.)
 1 Jun 1965 - 31 May 1966 Willi Stähelin (7th time)     (s.a.)
 1 Jun 1966 - 31 May 1967 Rudolf Schümperli (3rd time)    (s.a.)
 1 Jun 1967 - 31 May 1968 Walter Ballmoos (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1968 - 31 May 1969 Albert Schläpfer (1st time)    (b. 1908 - d. 1994)
 1 Jun 1969 - 31 May 1970 Erich Böckli (1st time)      (b. 1919 - d. 2005)
 1 Jun 1970 - 31 May 1971 Rudolf Schümperli (4th time)    (s.a.)
 1 Jun 1971 - 31 May 1972 Walter Ballmoos (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1972 - 31 May 1973 Franz Josef Harder         (b. 1926 - d. 2010)
 1 Jun 1973 - 31 May 1974 Albert Schläpfer (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 1974 - 31 May 1975 Erich Böckli (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1975 - 31 May 1976 Alfred Abegg            (b. 1914 - d. 1998)
 1 Jun 1976 - 31 May 1977 Felix Rosenberg (1st time)     (b. 1941)
 1 Jun 1977 - 31 May 1978 Erich Böckli (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1978 - 31 May 1979 Arthur Haffter (1st time)     (b. 1927 - d. 2021)
 1 Jun 1979 - 31 May 1980 Hanspeter Fischer (1st time)    (b. 1930 - d. 2009)
 1 Jun 1980 - 31 May 1981 Felix Rosenberg (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1981 - 31 May 1982 Erich Böckli (4th time)      (s.a.)
 1 Jun 1982 - 31 May 1983 Arthur Haffter (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1983 - 31 May 1984 Hanspeter Fischer (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 1984 - 31 May 1985 Ulrich Schmidli (1st time)     (b. 1932)
 1 Jun 1985 - 31 May 1986 Felix Rosenberg (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1986 - 31 May 1987 Arthur Haffter (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1987 - 31 May 1988 Hanspeter Fischer (3rd time)    (s.a.)
 1 Jun 1988 - 31 May 1989 Ulrich Schmidli (2nd time)     (s.a.)
 1 Jun 1989 - 1 Oct 1989 Felix Rosenberg (4th time)     (s.a.)
 1 Oct 1989 - 31 May 1990 Hermann Bürgi (1st time)      (b. 1946)
 1 Jun 1990 - 31 May 1991 Arthur Haffter (4th time)     (s.a.)
 1 Jun 1991 - 31 May 1992 Hanspeter Fischer (4th time)    (s.a.)
 1 Jun 1992 - 31 May 1993 Ulrich Schmidli (3rd time)     (s.a.)
 1 Jun 1993 - 31 May 1994 Philipp Stähelin (1st time)    (b. 1944)
 1 Jun 1994 - 31 May 1995 Hermann Bürgi (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 1995 - 31 May 1996 Hermann Lei (1st time)       (b. 1937)
 1 Jun 1996 - 31 May 1997 Philipp Stähelin (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 1997 - 31 May 1998 Roland Eberle (1st time)      (b. 1953)
 1 Jun 1998 - 31 May 1999 Hermann Lei (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 1999 - 31 May 2000 Hans Peter Ruprecht (1st time)   (b. 1943 - d. 2011)
 1 Jun 2000 - 31 May 2001 Roland Eberle (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 2001 - 31 May 2002 Hermann Lei (3rd time)       (s.a.)
 1 Jun 2002 - 31 May 2003 Hans Peter Ruprecht (2nd time)   (s.a.)
 1 Jun 2003 - 31 May 2004 Bernhard Koch (1st time)      (b. 1949)
 1 Jun 2004 - 31 May 2005 Claudius Graf-Schelling (1st time) (b. 1950 - d. 2019)
 1 Jun 2005 - 31 May 2006 Roland Eberle (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 2006 - 31 May 2007 Kaspar Schläpfer (1st time)    (b. 1951)
 1 Jun 2007 - 31 May 2008 Hans Peter Ruprecht (3rd time)   (s.a.)
 1 Jun 2008 - 31 May 2009 Bernhard Koch (2nd time)      (s.a.)
 1 Jun 2009 - 31 May 2010 Claudius Graf-Schelling (2nd time) (s.a.)
 1 Jun 2010 - 31 May 2011 Jakob Stark (1st time)       (b. 1958)
 1 Jun 2011 - 31 May 2012 Kaspar Schläpfer (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 2012 - 31 May 2013 Monika Knill-Kradolfer (f)
              (1st time)             (b. 1972)
 1 Jun 2013 - 31 May 2014 Bernhard Koch (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 2014 - 31 May 2015 Claudius Graf-Schelling (3rd time) (s.a.)
 1 Jun 2015 - 31 May 2016 Jakob Stark (2nd time)       (s.a.)
 1 Jun 2016 - 31 May 2017 Monika Knill-Kradolfer (f)
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jun 2017 - 31 May 2018 Carmen Haag (f)          (b. 1973)
 1 Jun 2018 - 31 May 2019 Cornelia Komposch (f) (1st time)  (b. 1963)
 1 Jun 2019 - 31 May 2020 Jakob Stark (3rd time)       (s.a.)
 1 Jun 2020 - 31 May 2021 Walter Schönholzer         (b. 1965)
 1 Jun 2021 - 31 May 2022 Monika Knill-Kradolfer (f)
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jun 2022 -       Cornelia Komposch (f) (2nd time)  (s.a.)

Ticino

    1798        Cantone di Lugano established in Helvetic Republic
30 Sep 1802        independent
16 Oct 1802 - 10 Mar 1803 incorporated into Helvetic Republic
18 Mar 1803        Cantone del Ticino established as member of the Swiss
              Confederation
11 Sep 1814 - 17 Sep 1814 occupation by federal troops - government by federal
              commissioners
23 Jun 1830        Repubblica e Cantone Ticino

Prefetti nazionali
 1 May 1798 - 27 Mar 1799 Giacomo Buonvicini         (b. 1720 - d. ...)
27 Mar 1799 - 2 May 1800 Francesco Capra
25 Jul 1800 - 14 Nov 1802 Giuseppe Giovanni Battista
              Franzoni              (b. 1758 - d. 1817)
14 Nov 1802 - 10 Mar 1803 Pietro Frasca           (b. 1759 - d. 1829)
President of the Provisional Government
30 Sep 1802 - 16 Oct 1802 Giovanni Battista Quadri dei
              Vigotti di Magliaso        (b. 1776 - d. 1839)
Presidente della Giunta Esecutiva Cantonale
18 Mar 1803 - 22 May 1803 Carlo Sacchi            (b. 1752 - d. 1826)
22 May 1803 - 27 Aug 1814 Small Council
              (presidency rotates monthly)
              - Vincenzo D'Alberti        (b. 1763 - d. 1849)
              - Giuseppe Antonio Rusconi     (b. 1749 - d. 1817)
              - Giovanni Battista Quadri dei
               Vigotti di Magliaso       (s.a.)
               (to 11 May 1807)
              - Francesco Antonio Zeglio     (b. 17... - d. 1818)
               (to 11 May 1807 and from 12 May 1811)
              - Alessandro Maderni (to Sep 1803) (b. 1735 - d. 1817)
              - Giovanni Battista Maggi     (b. 1775 - d. 1835)
               (to 12 May 1811)
              - Gottardo Zurini (to 9 May 1805) (b. 1746 - d. 1815)
              - Andrea Caglioni         (b. 1763 - d. 1825)
               (to 12 May 1809 and from 12 May 1811)
              - Giovanni Reali (to 12 May 1809) (b. 1774 - d. 1846)
              - Angelo Maria Stoppani      (b. 1768 - d. 1815)
               (20 Sep 1803 - 9 May 1805)
              - Pietro Frasca          (s.a.)
               (9 May 1805 - 12 May 1811)
              - Giuseppe Giovanni Battista
               Franzoni (from 9 May 1805)    (s.a.)
              - Pietro Catenazzi         (b. 1770 - d. 1840)
               (from 11 May 1807)
              - Bernardo Boschetti
               (11 May 1807 - 12 May 1813)
              - Giovanni Battista Riva I     (b. 1773 - d. 1815?)
               (from 12 May 1809)
              - Domenico Antognini        (b. 1770 - d. 1834)
               (from 12 May 1809)
              - Giovanni Battista Morosini    (b. 1782 - d. 1874)
               (from 12 May 1813)
Presidente della Reggenza Provvisoria
29 Aug 1814 - 11 Sep 1814 Angelo Maria Stoppani       (s.a.)
17 Sep 1814 - 2 Mar 1815 Small Council
              (presidency rotates monthly)
              - Vincenzo D'Alberti        (s.a.)
              - Giuseppe Antonio Rusconi     (s.a.)
              - Giuseppe Giovanni Battista
               Franzoni             (s.a.)
              - Giovanni Battista Morosini    (s.a.)
              - Andrea Caglioni         (s.a.)
              - Pietro Catenazzi         (s.a.)
              - Domenico Antognini        (s.a.)
              - Giovanni Battista Riva I     (s.a.)
              - Francesco Antonio Zeglio     (s.a.)
Landamani reggenti
 3 Mar 1815 -    1816 Giovanni Battista Maggi (1st time) (s.a.)
    1816 -    1817 Giovanni Battista Quadri dei
              Vigotti di Magliaso (1st time)   (s.a.)
    1817 -    1818 Giovanni Battista Maggi (2nd time) (s.a.)
    1818 -    1819 Andrea Caglioni          (s.a.)
    1819 -    1820 Giacomo Angelo Lotti (1st time)  (b. 1784 - d. 1850)
    1820 -    1821 Giovanni Battista Quadri dei
              Vigotti di Magliaso (2nd time)   (s.a.)
    1821 -    1822 Andrea Bustelli          (b. 1754 - d. 1823)
    1822 -    1823 Giovanni Battista Quadri dei
              Vigotti di Magliaso (3rd time)   (s.a.)
    1823 -    1824 Giacomo Angelo Lotti (2nd time)  (s.a.)
    1824 -    1825 Giovanni Battista Maggi (3rd time) (s.a.)
    1825 -    1826 Francesco Domenico Meschini    (b. 1762 - d. 1840)
    1826 -    1827 Giovanni Battista Quadri dei
              Vigotti di Magliaso (4th time)   (s.a.)
    1827 -    1828 Giacomo Angelo Lotti (3rd time)  (s.a.)
    1828 -    1830 Giovanni Battista Quadri dei
              Vigotti di Magliaso (5th time)   (s.a.)
    1830 - 19 Oct 1830 Giacomo Angelo Lotti (4th time)  (s.a.)
23 Nov 1830 - 8 Dec 1839 Council of State
              (presidency rotates monthly)
              - Carlo Caglioni (to May 1835)   (b. 1790 - d. 1846)
              - Giacomo Angelo Lotti       (s.a.)
               (to May 1836 and May - 7 Dec 1839)
              - Ambrogio Luvini (to 28 Jan 1839) (b. 1767 - d. 1839)
              - Giovanni Battista Monti     (b. 1781 - d. 1859)
               (to 1834)
              - Vincenzo D'Alberti (to May 1837) (s.a.)
              - Giovanni Reali (to May 1837)   (s.a.)
              - Giovanni Battista Pioda     (b. 1786 - d. 1845)
               (to May 1839)
              - Giovanni Battista Bonzanigo   (b. 1769 - d. 1841)
               (to May 1835)
              - Giulio Pocobelli (to May 1836)  (b. 1766 - d. 1843)
              - Alessandro Franchini       (b. ... - d. 1836)
               (1834 - Mar 1836)
              - Corrado Molo           (b. 1792 - d. 1864)
               (May 1835 - 7 Dec 1839)
              - Giovanni Mariotti        (b. 1791 - d. 1864)
               (May 1835 - May 1839)
              - Giovanni Battista Fogliardi   (b. 1791 - d. 1861)
               (from May 1836)
              - Giovanni Stefano Pagnamenta   (b. 1795 - d. 1839)
               (May 1836 - May 1839)
              - Giovanni Battista Rusca     (b. ... - d. 1838)
               (Mar 1836 - Sep 1838)
              - Stefano Franscini        (b. 1796 - d. 1857)
               (from May 1837)
              - Giovanni Battista Riva II    (b. 1800 - d. 1839?)
               (May 1837 - 7 Dec 1839)
              - Giovanni Antonio Rusca      (b. 1780 - d. 1853)
               (May 1838 - 7 Dec 1839)
              - Vitale Rusca (from May 1838)   (b. 1790 - d. 1862)
              - Giovanni Gaspare Nessi      (b. 1800 - d. 1856)
               (May - 7 Dec 1839)
              - Antonio Monti (May - 7 Dec 1839) (b. 1794 - d. 1843)
President of the Provisional Government
 8 Dec 1839 - 19 Dec 1839 Stefano Franscini         (s.a.)
19 Dec 1839 -  Mar 1855 Council of State
              (presidency rotates monthly)
              - Carlo Poglia (to 23 Dec 1839)  (b. 1792 - d. 1877)
              - Stefano Franscini        (s.a.)
               (to May 1845 and May 1847 - 9 May 1849)
              - Giovanni Battista Fogliardi   (s.a.)
               (to Mar 1848 and from 16 Jun 1851)
              - Giuseppe Filippo Lepori     (b. 1800 - d. 1873)
               (to May 1846)
              - Domenico Galli (to Mar 1848)   (b. 1790 - d. 1856)
              - Manfredo Bernasconi       (s.a.)
               (to May 1845)
              - Giuseppe Antonio Molo      (b. 1789 - d. 1857)
               (to May 1842)
              - Gioachimo Masa (to May 1842)   (b. 1783 - d. 1862)
              - Giuseppe Reali (to Mar 1848)   (b. 1790 - d. 1850)
              - Carlo Ambrogio Tonini      (b. 1798 - d. 1850)
               (Dec 1839 - Sep 1841)
              - Giovanni Battista Pioda     (b. 1808 - d. 1882)
               (Jan 1842 - May 1847)
              - Giovanni Gianella        (b. 1801 - d. 1860)
               (1842 - May 1847)
              - Giovanni Battista Mariotti    (b. 1791 - d. 1864)
               (1842 - 7 May 1850)
              - Luigi Lavizzari         (b. 1814 - d. 1875)
               (May 1845 - 9 May 1849 and 8 Jun 1852 - 5 Mar 1854)
              - Giacomo Pfiffer-Gagliardi    (b. 1809 - d. 1868)
               (from May 1845)
              - Giovanni Antonio Veladini    (b. 1806 - d. 1867)
               (May 1846 - Oct 1849)
              - Filippo Ciani          (b. 1778 - d. 1867)
               (May 1847 - 28 Jun 1852)
              - Franchino Rusca         (b. 1786 - d. 1854)
               (16 May 1848 - 29 Jun 1854)
              - Luigi Rusca (from 16 May 1848)  (b. 1810 - d. 1880)
              - Agostino Demarchi        (b. 1813 - d. 1890)
               (from 4 May 1848)
              - Sebastiano Beroldingen      (b. 1818 - d. 1865)
               (19 May 1849 - 2 Jun 1852)
              - Francesco Giudici
               (22 May 1849 - 5 May 1851)
              - Carlo Lurati           (b. 1804 - d. 1865)
               (10 Oct 1849 - 15 Jun 1851)
              - Rodolfo Rusconi-Orelli      (b. 1802 - d. 1874)
               (from 7 May 1850)
              - Severino Guscetti        (b. 1816 - d. 1871)
               (5 May 1851 - 3 Oct 1854)
              - Domenico Bazzi          (b. 1806 - d. 1871)
               (18 Dec 1852 - 3 May 1853)
              - Bernardo Pfiffer-Gagliardi    (b. 1810 - d. 1867)
               (from 3 May 1853)
              - Lorenzo Sassi (from 8 Mar 1854)
Presidents of the Council of State
    1855 -    1900 ...
    1900 -    1901 Curzio Curti            (b. 1847 - d. 1913)
    1901 -    1902 Rinaldo Simen (1st time)      (b. 1849 - d. 1910)
    1902 -    1903 Antonio Battaglini         (b. 1845 - d. 1923)
    1903 -    1904 Luigi Colombi           (b. 1851 - d. 1927)
    1904 -    1905 Rinaldo Simen (2nd time)      (s.a.)
    1905 -    1906 Achille Borella (1st time)     (b. 1845 - d. 1922)
    1906 -    1907 Stefano Gabuzzi (1st time)     (b. 1848 - d. 1936)
    1907 -    1908 Evaristo Garbani-Nerini (1st time) (b. 1867 - d. 1944)
    1908 -    1909 Gaetano Donini           (b. 1874 - d. 1926)
    1909 -    1910 Achille Borella (2nd time)     (s.a.)
    1910        Stefano Gabuzzi (2nd time)     (s.a.)
    1910 -    1911 Achille Borella (3rd time)     (s.a.)
    1911 -    1912 Evaristo Garbani-Nerini (2nd time) (s.a.)
    1912 -    1913 Giovanni Rossi (1st time)     (b. 1861 - d. 1926)
    1913 -    1914 Achille Borella (4th time)     (s.a.)
    1914 -    1915 Emilio Bossi            (b. 1870 - d. 1920)
    1915 -    1916 Giovanni Rossi (2nd time)     (s.a.)
    1916 -    1917 Carlo Maggini (1st time)      (b. 1877 - d. 1941)
    1917 -    1918 Evaristo Garbani-Nerini (3rd time) (s.a.)
    1918 -    1919 Giovanni Rossi (3rd time)     (s.a.)
    1919 -    1920 Carlo Maggini (2nd time)      (s.a.)
    1920 -    1921 Sebastiano Martinoli        (b. 1872 - d. 1938)
    1921 -    1922 Evaristo Garbani-Nerini (4th time) (s.a.)
    1922 -    1923 Giuseppe Cattori (1st time)    (b. 1866 - d. 1932)
    1923 -    1924 Raimondo Rossi (1st time)     (b. 1869 - d. 1955)
    1924 -    1925 Guglielmo Canevascini (1st time)  (b. 1886 - d. 1965)
    1925 -    1926 Giuseppe Cattori (2nd time)    (s.a.)
    1926 -    1927 Raimondo Rossi (2nd time)     (s.a.)
    1927 -    1928 Giuseppe Cattori (3rd time)    (s.a.)
    1928 -    1929 Guglielmo Canevascini (2nd time)  (s.a.)
    1929 -    1930 Angiolo Martignoni (1st time)   (b. 1890 - d. 1952)
    1930 -    1931 Giuseppe Cattori (4th time)    (s.a.)
    1931 -    1932 Guglielmo Canevascini (3rd time)  (s.a.)
    1932 -    1933 Angiolo Martignoni (2nd time)   (s.a.)
    1933 -    1934 Guglielmo Canevascini (4th time)  (s.a.)
    1934 -    1935 Enrico Celio (1st time)      (b. 1889 - d. 1980)
    1935 -    1936 Angiolo Martignoni (3rd time)   (s.a.)
    1936 -    1937 Isidoro Antognini (1st time)    (b. 1878 - d. 1964)
    1937 -    1938 Enrico Celio (2nd time)      (s.a.)
    1938 -    1939 Emilio Forni (1st time)      (b. 1883 - d. 1946)
    1939 -    1940 Angiolo Martignoni (4th time)   (s.a.)
    1940 -    1941 Isidoro Antognini (2nd time)    (s.a.)
    1941 -    1942 Giuseppe Lepori (1st time)     (b. 1902 - d. 1968)
    1942 -    1943 Guglielmo Canevascini (5th time)  (s.a.)
    1943 -    1944 Emilio Forni (2nd time)      (s.a.)
    1944 -    1945 Angiolo Martignoni (5th time)   (s.a.)
    1945 - 12 Mar 1946 Fulvio Bolla            (b. 1892 - d. 1946)
    1946 -    1947 Giuseppe Lepori (2nd time)     (s.a.)
    1947 -    1948 Guglielmo Canevascini (6th time)  (s.a.)
    1948 -    1949 Nello Celio (1st time)       (b. 1914 - d. 1995)
    1949 -    1950 Agostino Bernasconi        (b. 1914 - d. 1951)
    1950 -    1951 Brenno Galli (1st time)      (b. 1910 - d. 1978)
    1951 -    1952 Giuseppe Lepori (3rd time)     (s.a.)
    1952 -    1953 Guglielmo Canevascini (7th time)  (s.a.)
    1953 -    1954 Nello Celio (2nd time)       (s.a.)
    1954 -    1955 Adolfo Janner (1st time)      (b. 1896 - d. 1974)
    1955 -    1956 Brenno Galli (2nd time)      (s.a.)
    1956        Mario Soldini           (b. 1913 - d. 1993)
    1956 -    1957 Guglielmo Canevascini (8th time)  (s.a.)
    1957 -    1958 Nello Celio (3rd time)       (s.a.)
    1958 -    1959 Adolfo Janner (2nd time)      (s.a.)
    1959        Guglielmo Canevascini (9th time)  (s.a.)
    1959 -    1960 Alberto Stefani (1st time)     (b. 1918 - d. 2006)
    1960 -    1961 Franco Zorzi            (b. 1923 - d. 1964)
    1961 -    1962 Alberto Stefani (2nd time)     (s.a.)
    1962 -    1963 Plinio Cioccari          (b. 1918 - d. 2008)
    1963 -    1964 Federico Ghisletta (1st time)   (b. 1907 - d. 1989)
    1964 -    1965 Angelo Pellegrini         (b. 1916 - d. 1992)
    1965 -    1966 Arturo Lafranchi (1st time)    (b. 1914 - d. 2003)
    1966 -    1967 Federico Ghisletta (2nd time)   (s.a.)
    1967 -    1968 Argante Righetti (1st time)    (b. 1928)
    1968 -    1969 Bixio Celio            (b. 1928 - d. 1983)
    1969 -    1970 Arturo Lafranchi (2nd time)    (s.a.)
    1970 -    1971 Federico Ghisletta (3rd time)   (s.a.)
    1971 -    1972 Alberto Lepori           (b. 1930)
    1972 -    1973 Argante Righetti (2nd time)    (s.a.)
    1973 -    1974 Arturo Lafranchi (3rd time)    (s.a.)
    1974 -    1975 Ugo Sadis (1st time)        (b. 1927 - d. 2017)
    1975 -    1976 Benito Bernasconi (1st time)    (b. 1923 - d. 2018)
    1976 -    1977 Argante Righetti (3rd time)    (s.a.)
    1977 -    1978 Flavio Cotti (1st time)      (b. 1939 - d. 2020)
    1978 -    1979 Ugo Sadis (2nd time)        (s.a.)
    1979 -    1980 Benito Bernasconi (2nd time)    (s.a.)
    1980 -    1981 Fulvio Caccia (1st time)      (b. 1942)
    1981 -    1982 Flavio Cotti (2nd time)      (s.a.)
    1982 -    1983 Carlo Speziali (1st time)     (b. 1921 - d. 1998)
    1983 -    1984 Fulvio Caccia (2nd time)      (s.a.)
    1984 -    1985 Carlo Speziali (2nd time)     (s.a.)
    1985 -    1986 Claudio Generali (1st time)    (b. 1943 - d. 2017)
    1986 -    1987 Renzo Respini (1st time)      (b. 1944)
    1987 -    1988 Rossano Bervini          (b. 1950)
    1988 -    1989 Claudio Generali (2nd time)    (s.a.)
    1989 -    1990 Giuseppe Buffi (1st time)     (b. 1938 - d. 2000)
    1990 -    1991 Renzo Respini (2nd time)      (s.a.)
    1991 -    1992 Pietro Martinelli (1st time)    (b. 1934)
    1992 -    1993 Dick Marty             (b. 1945)
    1993 -    1994 Giuseppe Buffi (2nd time)     (s.a.)
    1994 -    1995 Renzo Respini (3rd time)      (s.a.)
    1995 -    1996 Alex Pedrazzini          (b. 1951)
  Apr 1996 -  Apr 1997 Pietro Martinelli (2nd time)    (s.a.)
  Apr 1997 - 20 Apr 1998 Giuseppe Buffi (3rd time)     (s.a.)
20 Apr 1998 - 27 Apr 1999 Marina Masoni (f) (1st time)    (b. 1958)
27 Apr 1999 - 8 May 2000 Marco Borradori (1st time)     (b. 1959 - d. 2021)
 8 May 2000 - 20 Jul 2000 Giuseppe Buffi (4th time)     (s.a.)
22 Aug 2000 - 3 Jul 2001 Marina Masoni (f) (2nd time)    (s.a.)
 3 Jul 2001 - 21 May 2002 Luigi Pedrazzini (1st time)    (b. 1953)
21 May 2002 - 15 Apr 2003 Patrizia Pesenti (f) (1st time)  (b. 1958)
15 Apr 2003 - 6 Apr 2004 Marco Borradori (2nd time)     (s.a.)
 6 Apr 2004 - 5 Apr 2005 Gabriele Gendotti (1st time)    (b. 1954)
 5 Apr 2005 - 4 Apr 2006 Marina Masoni (f) (3rd time)    (s.a.)
 4 Apr 2006 - 4 Apr 2007 Luigi Pedrazzini (2nd time)    (s.a.)
 4 Apr 2007 - 1 Apr 2008 Patrizia Pesenti (f) (2nd time)  (s.a.)
 1 Apr 2008 - 1 Apr 2009 Marco Borradori (3rd time)     (s.a.)
 1 Apr 2009 - 13 Apr 2010 Gabriele Gendotti (2nd time)    (s.a.)
13 Apr 2010 - 14 Apr 2011 Luigi Pedrazzini (3rd time)    (s.a.)
14 Apr 2011 - 3 Apr 2012 Laura Sadis (f)          (b. 1961)
 3 Apr 2012 - 27 Feb 2013 Marco Borradori (4th time)     (s.a.)
27 Feb 2013 - 2 Apr 2014 Paolo Beltraminelli (1st time)   (b. 1961)
 2 Apr 2014 - 23 Apr 2015 Manuele Bertoli (1st time)     (b. 1961)
23 Apr 2015 - 6 Apr 2016 Norman Gobbi (1st time)      (b. 1977)
 6 Apr 2016 - 5 Apr 2017 Paolo Beltraminelli (2nd time)   (s.a.)
 5 Apr 2017 - 10 Apr 2018 Manuele Bertoli (2nd time)     (s.a.)
10 Apr 2018 - 11 Apr 2019 Claudio Zali            (b. 1961)
11 Apr 2019 - 6 May 2020 Christian Vitta          (b. 1972)
 6 May 2020 - 5 May 2021 Norman Gobbi (2nd time)      (s.a.)
 5 May 2021 -       Manuele Bertoli (3rd time)     (s.a.)

Bellinzona

    1798        Cantone di Bellinzona established in Helvetic Republic
10 Mar 1803        part of Ticino

Prefetti nazionali
 7 Jun 1798 - 2 May 1800 Giuseppe Antonio Rusconi
              (1st time)             (b. 1749 - d. 1817)
14 Jul 1800 - 9 Nov 1801 Giuseppe Antonio Rusconi
              (2nd time)             (s.a.)
 9 Nov 1801 - 10 Mar 1803 Giacomo Antonio Sacchi       (b. 1747 - d. 1831)

Uri

    1315        Uri is an original full member (Stand) of the
              Confederation
    1798 - 10 Mar 1803 incorporated into Helvetic Republic (until 5 Nov 1801
              as part of Kanton Waldstätten [see Schwyz])
 1 May 1803        Kanton Uri (restored)

Landammänner
 3 May 1699 - 1 May 1701 Johann Karl Bessler (3rd time)   (b. 1641 - d. 1702)
 1 May 1701 - 6 May 1703 Josef Anton Püntener (1st time)  (b. 1660 - d. 1748)
 6 May 1703 - 3 May 1705 Johann Martin Schmid von Bellikon
              (2nd time)             (b. c.1648 - d. 1712)
 3 May 1705 - 1 May 1707 Josef Anton Püntener (2nd time)  (s.a.)
 1 May 1707 - 5 May 1709 Johann Ulrich Püntener       (b. 1635 - d. 1717)
 5 May 1709 - 3 May 1711 Jost Anton Schmid         (b. 1657 - d. 1735)
 3 May 1711 - 7 May 1713 Karl Alfons Bessler I (1st time)  (b. 1671 - d. 1742)
 7 May 1713 - 5 May 1715 Josef Anton Püntener (3rd time)  (s.a.)
 5 May 1715 - 2 May 1717 Karl Anton Püntener II       (b. 1674 - d. 1729)
 2 May 1717 - 7 May 1719 Karl Franz Schmid II (1st time)  (b. 1677 - d. 1730)
 7 May 1719 - 4 May 1721 Josef Anton Püntener (4th time)  (s.a.)
 4 May 1721 - 2 May 1723 Emanuel Stanislaus Püntener    (b. 1682 - d. 1742)
 2 May 1723 - 6 May 1725 Josef Anton Püntener (5th time)  (s.a.)
 6 May 1725 - 4 May 1727 Sebastian Heinrich Crivelli    (b. c.1670 - d. 1737)
 4 May 1727 - 1 May 1729 Karl Franz Schmid II (2nd time)  (s.a.)
 1 May 1729 - 6 May 1731 Josef Anton Püntener (6th time)  (s.a.)
 6 May 1731 - 4 Nov 1731 Johann Sebastian Jauch       (b. 1674 - d. 1731)
 4 Nov 1731 - 2 May 1734 Jost Franz Anton Schmid      (b. 1657 - d. 1735)
              (acting to 4 May 1732)
 2 May 1734 - 6 May 1736 Josef Anton Püntener (7th time)  (s.a.)
 6 May 1736 - 4 May 1738 Franz Martin von Roll       (b. 1682 - d. 1739)
 4 May 1738 - 26 Feb 1742 Karl Alfons Bessler I (2nd time)  (s.a.)
 6 May 1742 - 3 May 1744 Johann Josef Florian Scolar    (b. 1683 - d. 1759)
 3 May 1744 - 1 May 1746 Johann Franz Martin Schmid
              (1st time)             (b. 1706 - d. 1777)
 1 May 1746 - 5 May 1748 Johann Friedrich Alfons Bessler  (b. 1703 - d. 1754)
 5 May 1748 - 26 Jun 1749 Johann Franz Josef Schmid     (b. 1688 - d. 1749)
26 Jun 1749 - 7 May 1752 Franz Maria Josef Leonz Crivelli
              (1st time)             (b. 1696 - d. 1771)
 7 May 1752 - 5 May 1754 Johann Joachim Epp         (b. 1694 - d. 1757)
 5 May 1754 - 2 May 1756 Konrad Emanuel Hieronymus Bessler (b. 1708? - d. 1762)
 2 May 1756 - 7 May 1758 Fridolin Josef Martin Brand    (b. 1709 - d. 1787)
 7 May 1758 - 4 May 1760 Johann Peter Brand         (b. 1713 - d. 1775)
 4 May 1760 - 2 May 1762 Karl Franz Josef Schmid      (b. 1710 - d. 1770)
 2 May 1762 - 6 May 1764 Johann Franz Martin Schmid
              (2nd time)             (s.a.)
 6 May 1764 - 4 May 1766 Karl Alfons Bessler II (1st time) (b. 1734 - d. 1784)
 4 May 1766 - 1 May 1768 Franz Maria Josef Leonz Crivelli
              (2nd time)             (s.a.)
 1 May 1768 - 6 May 1770 Josef Stefan Jauch         (b. 1724 - d. 1801)
 6 May 1770 - 3 May 1772 Josef Anton Müller         (b. 1741 - d. 1793)
 3 May 1772 - 1 May 1774 Karl Franz Schmid III (1st time)  (b. 1735 - d. 1803)
 1 May 1774 - 5 May 1776 Karl Franz Müller         (b. 1738 - d. 1797)
 5 May 1776 - 3 May 1778 Karl Alfons Bessler II (2nd time) (s.a.)
 3 May 1778 - 7 May 1780 Franz Josef Lauener        (b. 1739 - d. 1788)
 7 May 1780 - 5 May 1782 Karl Josef Jauch          (b. 1720 - d. 1783)
 5 May 1782 - 2 May 1784 Jost Anton Schmid von Bellikon   (b. 1732 - d. 1784)
 2 May 1784 - 7 May 1786 Johann Franz Sebastian Graf von
              Crivelli              (b. 1725 - d. 1786)
 7 May 1786 - 4 May 1788 Karl Franz Schmid III (2nd time)  (s.a.)
 4 May 1788 - 2 May 1790 Karl Thaddäus Xaver Schmid
              (1st time)             (b. 1741 - d. 1812)
 2 May 1790 - 6 May 1792 Martin Anton Püntener       (b. 1739 - d. 1799)
 6 May 1792 - 4 May 1794 Heinrich Anton Straumeyer     (b. 1737 - d. 1794)
 4 May 1794 - 1 May 1796 Jost Anton Müller (1st time)    (b. 1748 - d. 1803)
 1 May 1796 -    1798 Josef Maria Schmid         (b. 1740 - d. 1813)
Regierungsstatthalter
 5 Nov 1801 - 10 Mar 1803 Giuseppe Antonio Beroldingen    (b. 1750 - d. 1803)
Landammänner
 1 May 1803 - 1 Aug 1803 Jost Anton Müller (2nd time)    (s.a.)
 1 Aug 1803 - 4 May 1806 Karl Thaddäus Xaver Schmid
              (2nd time)             (s.a.)
 4 May 1806 - 1 May 1808 Franz Anton Megnet         (b. 1752 - d. 1826)
 1 May 1808 - 13 Oct 1808 Anton Maria Schmid I        (b. 1744 - d. 1808)
13 Oct 1808 - 5 May 1811 Karl Martin Müller         (b. 1767 - d. 1831)
              (acting to 7 May 1809)
 5 May 1811 - 2 May 1813 Josef Anton Arnold         (b. 1769 - d. 1821)
 2 May 1813 - 7 May 1815 Karl Josef Bessler von Wattingen
              (1st time)             (b. 1774 - d. 1834)
 7 May 1815 - 4 May 1817 Dominik Epp            (b. 1776 - d. 1848)
 4 May 1817 - 2 May 1819 Jakob Anton Müller         (b. 1777 - d. 1848)
 2 May 1819 - 6 May 1821 Anton Maria Schmid von Bellikon  (b. 1770 - d. 1831)
 6 May 1821 - 4 May 1823 Alois Müller            (b. 1785 - d. 1845)
 4 May 1823 - 1 May 1825 Karl Josef Bessler von Wattingen
              (2nd time)             (s.a.)
 1 May 1825 - 3 May 1829 Josef Maria Zgraggen        (b. 1772 - d. 1844)
 3 May 1829 - 6 May 1832 Josef Leonz Lauener        (b. 1786 - d. 1862)
 6 May 1832 - 4 May 1834 Franz Xaver Arnold         (b. 1774 - d. 1841)
 4 May 1834 - 6 May 1838 Anton Maria Schmid II       (b. 1792 - d. 1880)
 6 May 1838 - 1 May 1842 Karl Muheim            (b. 1800 - d. 1867)
 1 May 1842 - 3 May 1846 Vinzenz Müller           (b. 1812 - d. 1871)
 3 May 1846 - 7 May 1848 Franz Xaver Zgraggen        (b. 1802 - d. 1896)
 7 May 1848 -    1850 Karl Franz Lusser         (b. 1790 - d. 1859)
    1850 -    1856 Alexander Muheim (1st time)    (b. 1809 - d. 1867)
    1856 -    1859 Karl Emmanuel Müller (1st time)  (b. 1804 - d. 1869)
    1859 -    1864 Alexander Muheim (2nd time)    (s.a.)
    1864 -    1866 Karl Emmanuel Müller (2nd time)  (s.a.)
    1866 -    1870 Josef Arnold (1st time)      (b. 1825 - d. 1891)
    1870 -    1874 Dominik Epp            (b. 1810 - d. 1885)
    1874 -    1878 Franz Lusser            (b. 1818 - d. 1885)
    1878 -    1880 Josef Arnold (2nd time)      (s.a.)
    1880 -    1882 Karl Muheim            (b. 1835 - d. 1883)
    1882 -    1884 Karl Müller (1st time)       (b. 1829 - d. 1894)
    1884 -    1888 Gustav Muheim (1st time)      (b. 1851 - d. 1917)
    1888 -    1892 Karl Müller (2nd time)       (s.a.)
    1892 -    1896 Gustav Muheim (2nd time)      (s.a.)
    1896 -    1898 Florian Lusser (1st time)     (b. 1851 - d. 1923)
    1898 -    1902 Gustav Muheim (3rd time)      (s.a.)
    1902 -    1904 Florian Lusser (2nd time)     (s.a.)
    1904 -    1905 Franz Schmid            (b. 1841 - d. 1923)
    1905 -    1907 Florian Lusser (3rd time)     (s.a.)
    1907 -    1909 Josef Furrer (1st time)      (b. 1869 - d. 1925)
    1909 -    1911 Alois Huber            (b. 1853 - d. 1923)
    1911 -    1913 Josef Furrer (2nd time)      (s.a.)
    1913 -    1915 Josef Wipfli            (b. 1863 - d. 1937)
    1915 -    1920 Martin Gamma            (b. 1856 - d. 1937)
    1920 -    1922 Isidor Meyer (1st time)      (b. 1860 - d. 1944)
    1922 -    1924 Josef Werner Lusser (1st time)   (b. 1861 - d. 1941)
    1924 -    1926 Karl Huber (1st time)       (b. 1862 - d. 1934)
    1926 -    1928 Josef Werner Lusser (2nd time)   (s.a.)
    1928 -    1930 Isidor Meyer (2nd time)      (s.a.)
    1930 -    1932 Josef Werner Lusser (3rd time)   (s.a.)
    1932 -    1934 Karl Huber (2nd time)       (s.a.)
    1934 -    1936 Josef Werner Lusser (4th time)   (s.a.)
    1936 -    1938 Ludwig Walker (1st time)      (b. 1879 - d. 1959)
    1938 -    1940 Rudolf Huber (1st time)      (b. 1882 - d. 1957)
    1940 -    1942 Ludwig Walker (2nd time)      (s.a.)
    1942 -    1944 Rudolf Huber (2nd time)      (s.a.)
    1944 -    1946 Franz Arnold (1st time)      (b. 1897 - d. 1984)
    1946 -    1948 Josef Indergand (1st time)     (b. 1895 - d. 1953)
    1948 -    1950 Franz Arnold (2nd time)      (s.a.)
    1950 -    1952 Josef Indergand (2nd time)     (s.a.)
    1952 -    1954 Ludwig Danioth (1st time)     (b. 1902 - d. 1996)
    1954 -    1956 Peter Tresch            (b. 1893 - d. 1968)
    1956 -    1960 Ludwig Danioth (2nd time)     (s.a.)
    1960 -    1962 Hans Villiger           (b. 1899 - d. 1986)
    1962 -    1964 Josef Müller            (b. 1894 - d. 1969)
    1964 -    1966 Alfred Weber (1st time)      (b. 1923 - d. 2015)
    1966 -    1968 Ludwig Danioth (3rd time)     (s.a.)
    1968 -    1970 Alfred Weber (2nd time)      (s.a.)
    1970 -    1972 Werner Huber            (b. 1913 - d. 1978)
    1972 -    1974 Josef Brücker (1st time)      (b. 1923 - d. 2013)
    1974 -    1976 Raymund Gamma (1st time)      (b. 1919 - d. 1980)
    1976 -    1978 Anton Arnold            (b. 1921 - d. 2011)
    1978 -    1980 Josef Brücker (2nd time)      (s.a.)
    1980 - 8 Jul 1980 Raymund Gamma (2nd time)      (s.a.)
    1980 -    1982 Hans Danioth            (b. 1931 - d. 2020)
    1982 -    1984 Hansheiri Dahinden         (b. 1932)
    1984 - 31 May 1986 Josef Brücker (3rd time)      (s.a.)
 1 Jun 1986 - 31 May 1988 Hans Zurfluh            (b. 1927)
 1 Jun 1988 - 31 May 1990 Carlo Dittli            (b. 1938 - d. 2014)
 1 Jun 1990 - 31 May 1992 Ambros Gisler           (b. 1941)
 1 Jun 1992 - 31 May 1994 Hansruedi Stadler (1st time)    (b. 1953)
 1 Jun 1994 - 31 May 1996 Alberik Ziegler          (b. 1935)
 1 Jun 1996 - 31 May 1998 Hansruedi Stadler (2nd time)    (s.a.)
 1 Jun 1998 - 31 May 2000 Peter Mattli            (b. 1944)
 1 Jun 2000 - 31 May 2002 Martin Furrer           (b. 1942)
 1 Jun 2002 - 31 May 2004 Gabi Huber (f)           (b. 1956)
 1 Jun 2004 - 31 May 2006 Josef Arnold            (b. 1950)
 1 Jun 2006 - 31 May 2008 Markus Stadler           (b. 1948)
 1 Jun 2008 - 31 May 2010 Isidor Baumann           (b. 1955)
 1 Jun 2010 - 31 May 2012 Markus Züst            (b. 1952)
 1 Jun 2012 - 31 May 2014 Josef Dittli            (b. 1957)
 1 Jun 2014 - 31 May 2016 Heidi Z'graggen (f)        (b. 1966)
 1 Jun 2016 - 31 May 2018 Beat Jörg             (b. 1957)
 1 Jun 2018 - 31 May 2020 Roger Nager            (b. 1970)
 1 Jun 2020 - 31 May 2022 Urban Camenzind          (b. 1965)
 1 Jun 2022 -       Urs Janett             (b. 1976)

Valais

    999        the prince-bishop of Sion becomes Comte du Valais
   c.1360        the prince-bishop of Sion becomes Comte et préfet du Valais
12 Mar 1529        Valais becomes an associate member (Zugewandter Ort)
              of the Swiss Confederation
 2 Jan 1628        Valais becomes République des Sept Dizains/Republik der
              Sieben Zehenden, which is headed jointly by the Comte et
              préfet du Valais (the prince-bishop of Sion ex officio) and
              by the Grand bailli
16 Mar 1798        Republic of Valais
 1 May 1798        incorporation into Helvetic Republic (as Canton du Valais/
              Kanton Wallis)
 3 Apr 1802        Republic of Valais restored
12 Nov 1810        (ratified 13 Dec 1810) annexed by France
31 Dec 1813        independence restored
 4 Aug 1815        République et Canton du Valais/Republik und Kanton Wallis
              becomes a member of the Swiss Confederation

Comtes et préfets du Valais (prince-bishops of Sion ex officio)¹
25 Aug 1672 - 20 May 1701 Adrien V de Riedmatten
              = Adrian V von Riedmatten     (b. 1641 - d. 1701)
 2 Jun 1701 - 1 May 1734 Franz Joseph Supersaxo       (b. 1665 - d. 1734)
18 May 1734 - 19 Jan 1752 Johann Joseph Arnold Blatter    (b. 1684 - d. 1752)
31 Aug 1752 - 19 Sep 1760 Johann Hildebrand von Roten    (b. 1722 - d. 1760)
18 Dec 1760 - 10 Apr 1780 Franz Joseph Friedrich Ambüel   (b. 1704 - d. 1780)
26 May 1780 - 14 Jun 1790 Franz Melchior Joseph Zen Ruffinen (b. 1729 - d. 1790)
 3 Aug 1790 - 16 Mar 1798 Joseph Anton Blatter        (b. 1745 - d. 1807)
Grands baillis
  May 1699 - 29 May 1701 Johann Kreig            (b. c.1627 - d. 1701)
  Jun 1701 -  Feb 1707 Pierre de Riedmatten
              = Peter von Riedmatten       (b. 1638 - d. 1707)
  May 1707 -  May 1721 Johann Jost Burgener        (b. 1657 - d. 1721)
  May 1721 - 31 Jul 1729 Eugen de Courten          (b. 1661 - d. 1729)
  Dec 1729 -  Jun 1730 Johann Christian von Roten     (b. 1644 - d. 1730)
    1730 -    1731 Johann Joseph von Roten      (b. 1688 - d. 1731)
  May 1731 - 7 Feb 1737 Arnold Blatter           (b. 1653 - d. 1737)
  May 1737 -  May 1741 Alfons Ambüel           (b. 1664 - d. 1742)
  May 1741 - 12 Apr 1742 Johann Fabian Schiner       (b. 1684 - d. 1742)
  May 1742 -  May 1761 Franz Joseph Burgener       (b. 1697 - d. 1767)
  May 1761 -  May 1771 Christian Georg von Roten     (b. 1698 - d. 1780)
  May 1771 -  May 1785 Moritz Fabian Wegener       (b. 1718 - d. 1792)
  May 1785 - 3 Jun 1790 Augustin Emanuel Gassner      (b. 1719 - d. 1790)
    1790 - 16 Mar 1798 Jakob Valentin Sigristen      (b. 1733 - d. 1808)
16 Mar 1798 - 1 May 1798 Executive Directory
              - Jakob Valentin Sigristen     (s.a.)
              - Pierre de Chastonay
              - Charles Emmanuel de Rivaz    (b. 1753 - d. 1830)
Préfets nationaux
 8 May 1798 - 16 Jul 1798 Joseph Louis Pittier (1st time)  (b. 1754 - d. 1815)
16 Jul 1798 - 23 Jan 1802 Charles Emmanuel de Rivaz     (s.a.)
23 Jan 1802 - 27 Aug 1802 Joseph Louis Pittier (2nd time)  (s.a.)
President of the Council of State
 3 Apr 1802 - 5 Sep 1802 Kaspar Eugen Baron von Stockalper
              de la Tour             (b. 1750 - d. 1826)
Grands baillis
 5 Sep 1802 - 22 May 1807 Antoine Marie Félix de Augustini
              (1st time)             (b. 1742 - d. 1823)
22 May 1807 - 6 Dec 1809 Leopold de Sepibus (1st time)   (b. 1759 - d. 1832)
 6 Dec 1809 - 12 Nov 1810 Kaspar Eugen Baron von Stockalper
              de la Tour (1st time)       (s.a.)
Présidents du Gouvernement provisoire et grands baillis
31 Dec 1813 - 30 May 1814 Kaspar Eugen Baron von Stockalper
              de la Tour             (s.a.)
              (Président de la Direction provisoire to 4 Jan 1814;
              Président de la Direction centrale 4-24 Jan 1814)
30 May 1814 - 4 Aug 1815 Johann Franz Joseph Taffiner    (b. 1756 - d. 1844)
Grands baillis
    1815 -    1817 Leopold de Sepibus (2nd time)   (s.a.)
    1817 -    1819 Charles Emmanuel, comte de Rivaz
              (1st time)             (s.a.)
    1819 -    1821 Kaspar Eugen Baron von Stockalper
              de la Tour (2nd time)       (s.a.)
    1821 -    1823 Antoine Marie Félix de Augustini
              (2nd time)             (s.a.)
    1823 -    1825 Kaspar Eugen Baron von Stockalper
              de la Tour (3rd time)       (s.a.)
    1825 -    1827 Charles Emmanuel, comte de Rivaz
              (2nd time)             (s.a.)
    1827 -    1829 Leopold de Sepibus (3rd time)   (s.a.)
    1829 -    1831 Michel Dufour (1st time)      (b. 1768 - d. 1843)
    1831 -    1832 Leopold de Sepibus (4th time)   (s.a.)
    1832 -    1833 Michel Dufour (2nd time) (acting) (s.a.)
    1833 -    1835 Maurice Joseph Jacques Christophe
              de Courten, comte de Sierre
              (1st time)             (b. 1781 - d. 1847)
    1835 -    1837 Michel Dufour (3rd time)      (s.a.)
    1837 -    1839 Maurice Joseph Jacques Christophe
              de Courten, comte de Sierre
              (2nd time)             (s.a.)
President of the Constituent Assembly
    1839 -    1840 Joseph Hyacinthe Barman      (b. 1800 - d. 1885)
    1839 -    1840  Janvier de Riedmatten      (b. 1763 - d. 1846)
               (President of the Government, in rebellion)
Presidents of the Council of State
 1 May 1840 - 30 Apr 1841 Joseph Théodule Burgener      (b. 1782 - d. 1852)
 1 May 1841 - 30 Apr 1843 Kaspar Zen Ruffinen (1st time)   (b. 1803 - d. 1861)
 1 May 1843 - 30 Apr 1845 Ignaz Zen Ruffinen (1st time)   (b. 1809 - d. 1890)
 1 May 1845 - 30 Apr 1847 Wilhelm von Kalbermatten      (b. 1793 - d. 1875)
 1 May 1847 - 1 Dec 1847 Ignaz Zen Ruffinen (2nd time)   (s.a.)
 2 Dec 1847 - 30 Apr 1849 Maurice Barman (1st time)     (b. 1808 - d. 1878)
              (President of the Provisional Government to 11 Jan 1848)
 1 May 1849 - 30 Apr 1850 Kaspar Zen Ruffinen (2nd time)   (s.a.)
 1 May 1850 - 30 Apr 1851 Maurice Claivaz          (b. 1798 - d. 1883)
 1 May 1851 - 30 Apr 1852 Alexandre de Torrenté       (b. 1815 - d. 1888)
 1 May 1852 - 30 Apr 1853 Kaspar Zen Ruffinen (3rd time)   (s.a.)
 1 May 1853 - 30 Apr 1854 Maurice Barman (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1854 - 30 Apr 1855 Kaspar Zen Ruffinen (4th time)   (s.a.)
 1 May 1855 - 30 Apr 1856 Charles-Louis de Bons (1st time)  (b. 1809 - d. 1879)
 1 May 1856 - 30 Apr 1857 Maurice Barman (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1857 - 30 Apr 1858 Alexis Allet (1st time)      (b. 1820 - d. 1888)
 1 May 1858 - 30 Apr 1859 Charles-Louis de Bons (2nd time)  (s.a.)
 1 May 1859 - 30 Apr 1860 Alexis Allet (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1860 - 30 Apr 1861 Antoine de Riedmatten (1st time)  (b. 1811 - d. 1897)
 1 May 1861 - 30 Apr 1862 Alexis Allet (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1862 - 30 Apr 1863 Antoine Luder           (b. 1804 - d. 1873)
 1 May 1863 - 30 Apr 1864 Alexis Allet (4th time)      (s.a.)
 1 May 1864 - 30 Apr 1865 Charles-Louis de Bons (3rd time)  (s.a.)
 1 May 1865 - 30 Apr 1866 Alexis Allet (5th time)      (s.a.)
 1 May 1866 - 30 Apr 1867 Antoine Ribordy (1st time)     (b. 1825 - d. 1888)
 1 May 1867 - 30 Apr 1868 Alexis Allet (6th time)      (s.a.)
 1 May 1868 - 30 Apr 1869 Antoine de Riedmatten (2nd time)  (s.a.)
 1 May 1869 - 30 Apr 1870 Alexis Allet (7th time)      (s.a.)
 1 May 1870 - 30 Apr 1871 Antoine Ribordy (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1871 - 30 Apr 1872 Ignaz Zen Ruffinen (3rd time)   (s.a.)
 1 May 1872 - 30 Apr 1873 Charles de Rivaz (1st time)    (b. 1822 - d. 1883)
 1 May 1873 - 30 Apr 1874 Henri Bioley (1st time)      (b. 1841 - d. 1913)
 1 May 1874 - 30 Apr 1875 Alphonse Walther (1st time)    (b. 1836 - d. 1898)
 1 May 1875 - 30 Apr 1876 Joseph Chappex (1st time)     (b. 1827 - d. 1911)
 1 May 1876 - 30 Apr 1877 Charles de Rivaz (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1877 - 30 Apr 1878 Leo Luzian von Roten (1st time)  (b. 1824 - d. 1898)
 1 May 1878 - 30 Apr 1879 Charles de Rivaz (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1879 - 30 Apr 1880 Alphonse Walther (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1880 - 30 Apr 1881 Henri Bioley (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1881 - 30 Apr 1882 Leo Luzian von Roten (2nd time)  (s.a.)
 1 May 1882 - 30 Apr 1883 Joseph Chappex (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1883 - 30 Apr 1884 Henri de Torrenté (1st time)    (b. 1845 - d. 1922)
 1 May 1884 - 30 Apr 1885 Alphonse Walther (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1885 - 30 Apr 1886 Maurice de la Pierre (1st time)  (b. 1832 - d. 1907)
 1 May 1886 - 30 Apr 1887 Leo Luzian von Roten (3rd time)  (s.a.)
 1 May 1887 - 30 Apr 1888 Joseph Chappex (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1888 - 30 Apr 1889 Henri de Torrenté (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1889 - 30 Apr 1890 Alphonse Walther (4th time)    (s.a.)
 1 May 1890 - 30 Apr 1891 Maurice de la Pierre (2nd time)  (s.a.)
 1 May 1891 - 30 Apr 1892 Leo Luzian von Roten (4th time)  (s.a.)
 1 May 1892 - 30 Apr 1893 Joseph Chappex (4th time)     (s.a.)
 1 May 1893 - 30 Apr 1894 Henri de Torrenté (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1894 - 30 Apr 1895 Leo Luzian von Roten (5th time)  (s.a.)
 1 May 1895 - 30 Apr 1896 Maurice de la Pierre (3rd time)  (s.a.)
 1 May 1896 - 30 Apr 1897 Jean-Marie de Chastonay      (b. 1845 - d. 1906)
 1 May 1897 - 30 Apr 1898 Jules Henri Ducrey (1st time)   (b. 1846 - d. 1905)
 1 May 1898 - 30 Apr 1899 Henri de Torrenté (4th time)    (s.a.)
 1 May 1899 - 30 Apr 1900 Jean-Baptiste Graven        (b. 1839 - d. 1907)
 1 May 1900 - 30 Apr 1901 Achille Chappaz          (b. 1854 - d. 1902)
 1 May 1901 - 30 Apr 1902 Julius Zen Ruffinen        (b. 1847 - d. 1926)
 1 May 1902 - 30 Apr 1903 Jules Henri Ducrey (2nd time)   (s.a.)
 1 May 1903 - 30 Apr 1904 Henri de Torrenté (5th time)    (s.a.)
 1 May 1904 - 30 Apr 1905 Charles de Preux          (b. 1858 - d. 1922)
 1 May 1905 - 30 Apr 1906 Henri Bioley (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1906 - 30 Apr 1907 Joseph Burgener (1st time)     (b. 1872 - d. 1964)
 1 May 1907 - 30 Apr 1908 Arthur Couchepin (1st time)    (b. 1869 - d. 1941)
 1 May 1908 - 30 Apr 1909 Joseph Kuntschen (1st time)    (b. 1849 - d. 1928)
 1 May 1909 - 30 Apr 1910 Raphaël von Werra         (b. 1852 - d. 1910)
 1 May 1910 - 30 Apr 1911 Henri Bioley (4th time)      (s.a.)
 1 May 1911 - 30 Apr 1912 Joseph Burgener (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1912 - 30 Apr 1913 Arthur Couchepin (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1913 - 30 Apr 1914 Joseph Kuntschen (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1914 - 30 Apr 1915 Hermann Seiler (1st time)     (b. 1876 - d. 1961)
 1 May 1915 - 30 Apr 1916 Maurice Troillet (1st time)    (b. 1880 - d. 1961)
 1 May 1916 - 30 Apr 1917 Joseph Burgener (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1917 - 30 Apr 1918 Joseph Kuntschen (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1918 - 30 Apr 1919 Hermann Seiler (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1919 - 30 Apr 1920 Edmond Delacoste (1st time)    (b. 1854 - d. 1927)
 1 May 1920 - 30 Apr 1921 Maurice Troillet (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1921 - 30 Apr 1922 Joseph Burgener (4th time)     (s.a.)
 1 May 1922 - 30 Apr 1923 Joseph Kuntschen (4th time)    (s.a.)
 1 May 1923 - 30 Apr 1924 Joseph de Chastonay        (b. 1880 - d. 1937)
 1 May 1924 - 30 Apr 1925 Edmond Delacoste (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1925 - 30 Apr 1926 Maurice Troillet (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1926 - 30 Apr 1927 Joseph Kuntschen (5th time)    (s.a.)
 1 May 1927 - 30 Apr 1928 Oscar Walpen            (b. 1883 - d. 1931)
 1 May 1928 - 30 Apr 1929 Paul de Cocatrix (1st time)    (b. 1868 - d. 1937)
 1 May 1929 - 30 Apr 1930 Maurice Troillet (4th time)    (s.a.)
 1 May 1930 - 30 Apr 1931 Raymond Loretan (1st time)     (b. 1885 - d. 1963)
 1 May 1931 - 30 Apr 1932 Cyrille Pitteloud (1st time)    (b. 1889 - d. 1971)
 1 May 1932 - 30 Apr 1933 Paul de Cocatrix (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1933 - 30 Apr 1934 Maurice Troillet (5th time)    (s.a.)
 1 May 1934 - 30 Apr 1935 Josef Escher            (b. 1885 - d. 1954)
 1 May 1935 - 30 Apr 1936 Raymond Loretan (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1936 - 30 Apr 1937 Cyrille Pitteloud (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1937 - 30 Apr 1938 Maurice Troillet (6th time)    (s.a.)
 1 May 1938 - 30 Apr 1939 Albano Fama (1st time)       (b. 1865 - d. 1945)
 1 May 1939 - 30 Apr 1940 Oscar de Chastonay         (b. 1897 - d. 1965)
 1 May 1940 - 30 Apr 1941 Karl Anthamatten (1st time)    (b. 1897 - d. 1957)
 1 May 1941 - 30 Apr 1942 Cyrille Pitteloud (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1942 - 30 Apr 1943 Maurice Troillet (7th time)    (s.a.)
 1 May 1943 - 30 Apr 1944 Albano Fama (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1944 - 30 Apr 1945 Karl Anthamatten (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1945 - 30 Apr 1946 Cyrille Pitteloud (4th time)    (s.a.)
 1 May 1946 - 30 Apr 1947 Jean Coquoz            (b. 1890 - d. 1948)
 1 May 1947 - 30 Apr 1948 Maurice Troillet (8th time)    (s.a.)
 1 May 1948 - 30 Apr 1949 Karl Anthamatten (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1949 - 30 Apr 1950 Marcel Gard (1st time)       (b. 1892 - d. 1979)
 1 May 1950 - 30 Apr 1951 Cyrille Pitteloud (5th time)    (s.a.)
 1 May 1951 - 30 Apr 1952 Maurice Troillet (9th time)    (s.a.)
 1 May 1952 - 30 Apr 1953 Oskar Schnyder (1st time)     (b. 1896 - d. 1974)
 1 May 1953 - 30 Apr 1954 Karl Anthamatten (4th time)    (s.a.)
 1 May 1954 - 30 Apr 1955 Marcel Gard (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1955 - 30 Apr 1956 Oskar Schnyder (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1956 - 30 Apr 1957 Marius Lampert (1st time)     (b. 1902 - d. 1991)
 1 May 1957 - 30 Apr 1958 Marcel Gross (1st time)      (b. 1903 - d. 2000)
 1 May 1958 - 30 Apr 1959 Marcel Gard (3rd time)       (s.a.)
 1 May 1959 - 30 Apr 1960 Oskar Schnyder (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1960 - 30 Apr 1961 Marius Lampert (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1961 - 30 Apr 1962 Ernst von Roten (1st time)     (b. 1914 - d. 1999)
 1 May 1962 - 30 Apr 1963 Marcel Gross (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1963 - 30 Apr 1964 Marcel Gard (4th time)       (s.a.)
 1 May 1964 - 30 Apr 1965 Oskar Schnyder (4th time)     (s.a.)
 1 May 1965 - 30 Apr 1966 Marius Lampert (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1966 - 30 Apr 1967 Ernst von Roten (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1967 - 30 Apr 1968 Marcel Gross (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1968 - 30 Apr 1969 Wolfgang Loretan (1st time)    (b. 1914 - d. 2011)
 1 May 1969 - 30 Apr 1970 Arthur Bender (1st time)      (b. 1919 - d. 2002)
 1 May 1970 - 30 Apr 1971 Ernst von Roten (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1971 - 30 Apr 1972 Wolfgang Loretan (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1972 - 30 Apr 1973 Antoine Zufferey (1st time)    (b. 1928 - d. 1990)
 1 May 1973 - 30 Apr 1974 Guy Genoud (1st time)       (b. 1930 - d. 1987)
 1 May 1974 - 30 Apr 1975 Arthur Bender (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1975 - 30 Apr 1976 Wolfgang Loretan (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1976 - 30 Apr 1977 Antoine Zufferey (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1977 - 30 Apr 1978 Franz Steiner (1st time)      (b. 1924 - d. 2010)
 1 May 1978 - 30 Apr 1979 Guy Genoud (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1979 - 30 Apr 1980 Antoine Zufferey (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1980 - 30 Apr 1981 Hans Wyer (1st time)        (b. 1927 - d. 2012)
 1 May 1981 - 30 Apr 1982 Franz Steiner (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1982 - 30 Apr 1983 Guy Genoud (3rd time)       (s.a.)
 1 May 1983 - 30 Apr 1984 Bernard Comby (1st time)      (b. 1939)
 1 May 1984 - 30 Apr 1985 Hans Wyer (2nd time)        (s.a.)
 1 May 1985 - 30 Apr 1986 Bernard Bornet (1st time)     (b. 1936)
 1 May 1986 - 30 Apr 1987 Bernard Comby (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1987 - 30 Apr 1988 Hans Wyer (3rd time)        (s.a.)
 1 May 1988 - 30 Apr 1989 Raymond Deferr (1st time)     (b. 1933)
 1 May 1989 - 30 Apr 1990 Richard Gertschen (1st time)    (b. 1936 - d. 2004)
 1 May 1990 - 30 Apr 1991 Bernard Bornet (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1991 - 30 Apr 1992 Bernard Comby (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1992 - 30 Apr 1993 Hans Wyer (4th time)        (s.a.)
 1 May 1993 - 30 Apr 1994 Raymond Deferr (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1994 - 30 Apr 1995 Richard Gertschen (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1995 - 30 Apr 1996 Bernard Bornet (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1996 - 30 Apr 1997 Serge Sierro (1st time)      (b. 1949)
 1 May 1997 - 30 Apr 1998 Wilhelm Schnyder (1st time)    (b. 1943)
 1 May 1998 - 30 Apr 1999 Serge Sierro (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1999 - 30 Apr 2000 Jean-Jacques Rey-Bellet (1st time) (b. 1950)
 1 May 2000 - 30 Apr 2001 Jean-René Fournier (1st time)   (b. 1957)
 1 May 2001 - 30 Apr 2002 Wilhelm Schnyder (2nd time)    (s.a.)
 1 May 2002 - 30 Apr 2003 Thomas Burgener (1st time)     (b. 1954)
 1 May 2003 - 30 Apr 2004 Jean-Jacques Rey-Bellet (2nd time) (s.a.)
 1 May 2004 - 30 Apr 2005 Jean-René Fournier (2nd time)   (s.a.)
 1 May 2005 - 30 Apr 2006 Claude Roch (1st time)       (b. 1945)
 1 May 2006 - 30 Apr 2007 Thomas Burgener (2nd time)     (s.a.)
 1 May 2007 - 30 Apr 2008 Jean-Jacques Rey-Bellet (3rd time) (s.a.)
 1 May 2008 - 30 Apr 2009 Jean-Michel Cina (1st time)    (b. 1963)
 1 May 2009 - 30 Apr 2010 Claude Roch (2nd time)       (s.a.)
 1 May 2010 - 30 Apr 2011 Jean-Michel Cina (2nd time)    (s.a.)
 1 May 2011 - 30 Apr 2012 Jacques Melly (1st time)      (b. 1951)
 1 May 2012 - 30 Apr 2013 Esther Waeber-Kalbermatten (f)
              (1st time)             (b. 1952)
 1 May 2013 - 30 Apr 2014 Maurice Tornay           (b. 1953)
 1 May 2014 - 30 Apr 2015 Jean-Michel Cina (3rd time)    (s.a.)
 1 May 2015 - 30 Apr 2016 Jacques Melly (2nd time)      (s.a.)
 1 May 2016 - 30 Apr 2017 Esther Waeber-Kalbermatten (f)
              (2nd time)             (s.a.)
 1 May 2017 - 30 Apr 2018 Jacques Melly (3rd time)      (s.a.)
 1 May 2018 - 30 Apr 2019 Esther Waeber-Kalbermatten (f)
              (3rd time)             (s.a.)
 1 May 2019 - 30 Apr 2020 Roberto Schmidt (1st time)     (b. 1962)
 1 May 2020 - 30 Apr 2021 Christophe Darbellay        (b. 1971)
 1 May 2021 - 30 Apr 2022 Frédéric Favre           (b. 1979)
 1 May 2022 -       Roberto Schmidt (2nd time)     (s.a.)
¹The initial dates are that of election/appointment; ecclesiastical confirmation and/or consecration are dated later.

Vaud

24 Jan 1798        République Lémanique
12 Apr 1798        incorporated into Helvetic Republic (de facto 30 Mar 1798)
              as Canton Léman
10 Mar 1803        République et Canton de Vaud established as member of
              the Swiss Confederation

President of the Provisional Assembly
24 Jan 1798 - 12 Apr 1798 Pierre Maurice Glayre       (b. 1743 - d. 1819)
Préfets nationaux
  Apr 1798        Pierre Maurice Glayre (acting)   (s.a.)
30 Apr 1798 - 7 Aug 1802 Étienne Henri Georges Polier    (b. 1754 - d. 1821)
 8 Aug 1802 - 15 Aug 1802 Samuel Clavel (acting)       (b. 1760 - d. 1843)
15 Aug 1802 - 10 Mar 1803 Henri Monod            (b. 1753 - d. 1833)
 5 Nov 1802 -  Mar 1803  Pierre Louis Roguin-Laharpe   (b. 1756 - d. 1840)
               (acting for Monod)
President of the Administrative Commission
10 Mar 1803 - 16 Apr 1803 Henri Monod            (s.a.)
Presidents of the Small Council
16 Apr 1803 - 1 Aug 1803 Henri Monod (1st time)       (s.a.)
 1 Aug 1803 - 1 Oct 1803 Jules Nicolas Muret (1st time)   (b. 1759 - d. 1847)
 1 Oct 1803 - 1 Nov 1803 Henri Monod (2nd time)       (s.a.)
 1 Nov 1803 - 2 Apr 1804 Auguste Pidou (1st time)      (b. 1754 - d. 1821)
 2 Apr 1804 - 1 Aug 1804 Jules Nicolas Muret (2nd time)   (s.a.)
 1 Aug 1804 - 1 Oct 1804 Auguste Pidou (2nd time)      (s.a.)
 1 Oct 1804 - 1 Nov 1804 Jules Nicolas Muret (3rd time)   (s.a.)
 1 Nov 1804 - 1 Feb 1805 Auguste Pidou (3rd time)      (s.a.)
 1 Feb 1805 - 1 Apr 1805 Jules Nicolas Muret (4th time)   (s.a.)
 1 Apr 1805 - 1 Jul 1805 Auguste Pidou (4th time)      (s.a.)
 1 Jul 1805 - 2 Sep 1805 Jules Nicolas Muret (5th time)   (s.a.)
 2 Sep 1805 - 31 Dec 1805 Auguste Pidou (5th time)      (s.a.)
 1 Jan 1806 - 1 Mar 1806 Jules Nicolas Muret (6th time)   (s.a.)
 1 Mar 1806 - 1 May 1806 Jean François Fayod (1st time)   (b. 1752 - d. 1824)
 1 May 1806 - 1 Sep 1806 Jules Nicolas Muret (7th time)   (s.a.)
 1 Sep 1806 - 31 Dec 1806 Auguste Pidou (6th time)      (s.a.)
 1 Jan 1807 - 2 Mar 1807 Jean François Fayod (2nd time)   (s.a.)
 2 Mar 1807 - 1 Jul 1807 Auguste Pidou (7th time)      (s.a.)
 1 Jul 1807 - 1 Oct 1807 Jules Nicolas Muret (8th time)   (s.a.)
 1 Oct 1807 - 31 Dec 1807 Auguste Pidou (8th time)      (s.a.)
 1 Jan 1808 - 1 Apr 1808 Jean François Fayod (3rd time)   (s.a.)
 1 Apr 1808 - 1 Aug 1808 Jules Nicolas Muret (9th time)   (s.a.)
 1 Aug 1808 - 31 Oct 1808 Abram Isaac Detrey (1st time)   (b. 1760 - d. 1837)
31 Oct 1808 - 31 Jan 1809 Auguste Pidou (9th time)      (s.a.)
31 Jan 1809 - 31 Mar 1809 Jules Nicolas Muret (10th time)  (s.a.)
31 Mar 1809 - 30 Jun 1809 Auguste Pidou (10th time)     (s.a.)
30 Jun 1809 - 31 Aug 1809 Jules Nicolas Muret (11th time)  (s.a.)
31 Aug 1809 - 31 Oct 1809 Jean François Fayod (4th time)   (s.a.)
31 Oct 1809 - 31 Jan 1810 Jules Nicolas Muret (12th time)  (s.a.)
31 Jan 1810 - 31 Mar 1810 Jean François Fayod (5th time)   (s.a.)
31 Mar 1810 - 7 May 1810 Jules Nicolas Muret (13th time)  (s.a.)
 7 May 1810 - 31 Jul 1810 Jean François Fayod (6th time)   (s.a.)
31 Jul 1810 - 31 Aug 1810 Jules Nicolas Muret (14th time)  (s.a.)
31 Aug 1810 - 1 Nov 1810 Abram Isaac Detrey (2nd time)   (s.a.)
 1 Nov 1810 - 31 Jan 1811 Auguste Pidou (11th time)     (s.a.)
31 Jan 1811 - 31 May 1811 Jules Nicolas Muret (15th time)  (s.a.)
31 May 1811 - 31 Aug 1811 Louis Jan             (b. 1771 - d. 1840)
31 Aug 1811 - 30 Nov 1811 Henri Monod (3rd time)       (s.a.)
30 Nov 1811 - 29 Feb 1812 Jules Nicolas Muret (16th time)  (s.a.)
29 Feb 1812 - 1 Jun 1812 David François Rodolphe Clavel
              (1st time)             (b. 1767 - d. 1837)
 1 Jun 1812 - 31 Aug 1812 Henri Monod (4th time)       (s.a.)
31 Aug 1812 - 30 Nov 1812 Auguste Pidou (12th time)     (s.a.)
30 Nov 1812 - 31 Mar 1813 Henri Monod (5th time)       (s.a.)
31 Mar 1813 - 3 May 1813 Jules Nicolas Muret (17th time)  (s.a.)
 3 May 1813 - 1 Jul 1813 Auguste Pidou (13th time)     (s.a.)
 1 Jul 1813 - 30 Sep 1813 Henri Monod (6th time)       (s.a.)
30 Sep 1813 - 5 Nov 1813 Jules Nicolas Muret (18th time)  (s.a.)
 5 Nov 1813 - 30 Apr 1814 Auguste Pidou (14th time)     (s.a.)
30 Apr 1814 - 5 Aug 1814 David François Rodolphe Clavel
              (2nd time)             (s.a.)
 5 Aug 1814 - 31 Aug 1814 Auguste Pidou (15th time)     (s.a.)
31 Aug 1814 - 12 Sep 1814 David François Rodolphe Clavel
              (3rd time)             (s.a.)
12 Sep 1814 - 21 Oct 1814 Auguste Pidou (16th time)     (s.a.)
21 Oct 1814 - 31 Oct 1814 David François Rodolphe Clavel
              (4th time)             (s.a.)
31 Oct 1814 - 31 Dec 1814 Auguste Pidou (17th time)     (s.a.)
Landammans en charge
20 Jan 1815 - 1 Jul 1815 Henri Monod (1st time)       (s.a.)
 1 Jul 1815 - 30 Jun 1816 Auguste Pidou (1st time)      (s.a.)
 1 Jul 1816 - 30 Jun 1817 Henri Monod (2nd time)       (s.a.)
 1 Jul 1817 - 30 Jun 1818 Jules Nicolas Muret (1st time)   (s.a.)
 1 Jul 1818 - 30 Jun 1819 Auguste Pidou (2nd time)      (s.a.)
 1 Jul 1819 - 30 Jun 1820 Jules Nicolas Muret (2nd time)   (s.a.)
 1 Jul 1820 - 30 Jun 1821 Auguste Pidou (3rd time)      (s.a.)
 1 Jul 1821 - 30 Jun 1822 David François Rodolphe Clavel
              (1st time)             (s.a.)
 1 Jul 1822 - 30 Jun 1823 Jules Nicolas Muret (3rd time)   (s.a.)
 1 Jul 1823 - 30 Jun 1824 David François Rodolphe Clavel
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jul 1824 - 30 Jun 1825 Jules Nicolas Muret (4th time)   (s.a.)
 1 Jul 1825 - 30 Jun 1826 François Louis Bourgeois
              (1st time)             (b. 1765 - d. 1836)
 1 Jul 1826 - 30 Jun 1827 Gabriel Abraham Samuel Jean Louis
              Secretan (1st time)        (b. 1758 - d. 1839)
 1 Jul 1827 - 30 Jun 1828 François Louis Bourgeois
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jul 1828 - 30 Jun 1829 Gabriel Abraham Samuel Jean Louis
              Secretan (2nd time)        (s.a.)
 1 Jul 1829 - 30 Jun 1830 François Louis Bourgeois
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jul 1830 - 30 Jun 1831 Emmanuel de La Harpe        (b. 1782 - d. 1842)
 1 Jul 1831 - 24 Aug 1831 François Louis Bourgeois
              (4th time)             (s.a.)
Presidents of the Council of State
24 Aug 1831 - 30 Jun 1832 Emmanuel de La Harpe (1st time)  (s.a.)
 1 Jul 1832 - 30 Jun 1833 Georges Louis Jonathan Boisot   (b. 1774 - d. 1853)
 1 Jul 1833 -    1834 Henri Louis Bourgeois       (b. 1800 - d. 1834)
    1834 - 30 Jun 1834 Jacob Evert van Muyden (1st time) (b. 1781 - d. 1848)
 1 Jul 1834 - 30 Jun 1835 Emmanuel de La Harpe (2nd time)  (s.a.)
 1 Jul 1835 - 30 Jun 1836 Jacob Evert van Muyden (2nd time) (s.a.)
 1 Jul 1836 - 30 Jun 1837 Emmanuel de La Harpe (3rd time)  (s.a.)
 1 Jul 1837 - 30 Jun 1838 Auguste Jaquet (1st time)     (b. 1802 - d. 1845)
 1 Jul 1838 - 30 Jun 1839 Emmanuel de La Harpe (4th time)  (s.a.)
 1 Jul 1839 - 30 Jun 1840 Auguste Jaquet (2nd time)     (s.a.)
 1 Jul 1840 - 30 Jun 1841 Jacob Evert van Muyden (3rd time) (s.a.)
 1 Jul 1841 - 30 Jun 1842 Louis Ruchet (1st time)      (b. 1805 - d. 18...)
 1 Jul 1842 - 30 Jun 1843 Henri Druey (1st time)       (b. 1799 - d. 1855)
 1 Jul 1843 - 30 Jun 1844 Auguste Jaquet (3rd time)     (s.a.)
 1 Jul 1844 - 14 Feb 1845 Louis Ruchet (2nd time)      (s.a.)
14 Feb 1845 - 31 Dec 1846 Henri Druey (2nd time)       (s.a.)
              (President of the Provisional Government to 10 Aug 1845)
 1 Jan 1847 - 31 Dec 1847 Louis Blanchenay          (b. 1800 - d. 1881)
 1 Jan 1848 - 31 Dec 1848 Georges François Briatte
              (1st time)             (b. 1805 - d. 1877)
 1 Jan 1849 - 31 Dec 1849 Louis-Henri Delarageaz (1st time) (b. 1807 - d. 1891)
 1 Jan 1850 - 31 Dec 1850 Charles Veillon (1st time)     (b. 1809 - d. 1869)
 1 Jan 1851 - 31 Dec 1851 Constant Fornerod         (b. 1819 - d. 1899)
 1 Jan 1852 - 31 Dec 1852 Henri Fischer           (b. 1787 - d. 1859)
 1 Jan 1853 - 31 Dec 1853 Benjamin Pittet (1st time)     (b. 1808 - d. 1864)
 1 Jan 1854 - 31 Dec 1854 Georges François Briatte
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1855 - 31 Dec 1855 Louis Blanchenay (1st time)    (b. 1801 - d. 1881)
 1 Jan 1856 - 31 Dec 1856 Jean-Louis Bourgeois        (b. 1809 - d. 1861)
 1 Jan 1857 - 31 Dec 1857 Charles Veillon (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1858 - 31 Dec 1858 Louis-Henri Delarageaz (2nd time) (s.a.)
 1 Jan 1859 - 31 Dec 1859 Benjamin Pittet (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1860 - 31 Dec 1860 Abram-Daniel Meystre        (b. 1812 - d. 1870)
 1 Jan 1861 - 31 Dec 1861 Louis Blanchenay (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1862 -  Feb 1862 Charles Veillon (3rd time)     (s.a.)
  Feb 1862 - 31 Dec 1862 Jules Eytel            (b. 1817 - d. 1873)
 1 Jan 1863 - 31 Dec 1863 John Berney (1st time)       (b. 1820 - d. 1917)
 1 Jan 1864 - 31 Dec 1864 Paul Cérésole           (b. 1832 - d. 1905)
 1 Jan 1865 - 31 Dec 1865 Pierre-Isaac Joly         (b. 1818 - d. 1901)
 1 Jan 1866 - 31 Dec 1866 Jules Roguin            (b. 1823 - d. 1908)
 1 Jan 1867 - 31 Dec 1867 Victor Ruffy            (b. 1823 - d. 1869)
 1 Jan 1868 - 31 Dec 1868 Henri Jan             (b. 1817 - d. 1893)
 1 Jan 1869 - 31 Dec 1869 Charles Estoppey (1st time)    (b. 1820 - d. 1888)
 1 Jan 1870 - 31 Dec 1870 Louis-Henri Delarageaz (3rd time) (s.a.)
 1 Jan 1871 - 31 Dec 1871 Louis Bonjour           (b. 1823 - d. 1875)
 1 Jan 1872 - 31 Dec 1872 Ami Bornand            (b. 1826 - d. 1888)
 1 Jan 1873 - 31 Dec 1873 Louis Ruchonnet          (b. 1834 - d. 1893)
 1 Jan 1874 - 31 Dec 1874 John Berney (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 1875 - 31 Dec 1875 Louis Chuard            (b. 1827 - d. 1908)
 1 Jan 1876 - 31 Dec 1876 Ernest Ruchonnet          (b. 1832 - d. 1904)
 1 Jan 1877 - 31 Dec 1877 Charles Boiceau          (b. 1841 - d. 1907)
 1 Jan 1878 - 31 Dec 1878 Charles Baud (1st time)      (b. 1825 - d. 1908)
 1 Jan 1879 - 31 Dec 1879 Charles Estoppey (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1880 - 31 Dec 1880 Jeannot de Crousaz         (b. 1822 - d. 1883)
 1 Jan 1881 - 31 Dec 1881 Jacques-François Viquerat
              (1st time)             (b. 1838 - d. 1904)
 1 Jan 1882 - 31 Dec 1882 John Berney (3rd time)       (s.a.)
 1 Jan 1883 - 31 Dec 1883 Charles Baud (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1884 - 31 Dec 1884 Charles Estoppey (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1885 - 31 Dec 1885 Jacques-François Viquerat
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1886 - 31 Dec 1886 Adolphe Jordan-Martin (1st time)  (b. 1845 - d. 1900)
 1 Jan 1887 - 31 Dec 1887 Eugène Ruffy            (b. 1854 - d. 1919)
 1 Jan 1888 - 31 Dec 1888 Victor Debonneville (1st time)   (b. 1829 - d. 1902)
 1 Jan 1889 - 31 Dec 1889 Donat Golaz            (b. 1852 - d. 1900)
 1 Jan 1890 - 31 Dec 1890 Charles Soldan           (b. 1855 - d. 1900)
 1 Jan 1891 - 31 Dec 1891 Lucien Decoppet (1st time)     (b. 1843 - d. 1912)
 1 Jan 1892 - 31 Dec 1892 Jacques-François Viquerat
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jan 1893 - 31 Dec 1893 Adolphe Jordan-Martin (2nd time)  (s.a.)
 1 Jan 1894 - 31 Dec 1894 Victor Debonneville (2nd time)   (s.a.)
 1 Jan 1895 - 31 Dec 1895 Lucien Decoppet (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1896 - 31 Dec 1896 Ferdinand Virieux (1st time)    (b. 1855 - d. 1924)
 1 Jan 1897 - 31 Dec 1897 Robert Cossy (1st time)      (b. 1861 - d. 1920)
 1 Jan 1898 - 31 Dec 1898 Marc-Émile Ruchet         (b. 1853 - d. 1912)
 1 Jan 1899 - 31 Dec 1899 Jacques-François Viquerat
              (4th time)             (s.a.)
 1 Jan 1900 - 27 May 1900 Adolphe Jordan-Martin (3rd time)  (s.a.)
 1 Jan 1901 - 31 Dec 1901 Ferdinand Virieux (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1902 - 31 Dec 1902 Robert Cossy (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1903 - 31 Dec 1903 Adrien Thélin (1st time)      (b. 1842 - d. 1922)
 1 Jan 1904 - 31 Dec 1904 Isaac Oyex-Ponnaz (1st time)    (b. 1858 - d. 1919)
 1 Jan 1905 - 31 Dec 1905 Victor Duboux           (b. 1851 - d. 1919)
 1 Jan 1906 - 31 Dec 1906 Camille Decoppet (1st time)    (b. 1862 - d. 1925)
 1 Jan 1907 - 31 Dec 1907 Paul Etier (1st time)       (b. 1863 - d. 1919)
 1 Jan 1908 - 31 Dec 1908 Ferdinand Virieux (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1909 - 31 Dec 1909 Robert Cossy (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1910 - 31 Dec 1910 Adrien Thélin (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1911 - 31 Dec 1911 Isaac Oyex-Ponnaz (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1912 - 31 Dec 1912 Camille Decoppet (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1913 - 31 Dec 1913 Paul Etier (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 1914 - 31 Dec 1914 Eugène Fonjallaz          (b. 1853 - d. 1917)
 1 Jan 1915 - 31 Dec 1915 Ernest Chuard (1st time)      (b. 1857 - d. 1942)
 1 Jan 1916 - 31 Dec 1916 Alphonse Dubuis (1st time)     (b. 1866 - d. 1936)
 1 Jan 1917 - 31 Dec 1917 Robert Cossy (4th time)      (s.a.)
 1 Jan 1918 - 31 Dec 1918 Adrien Thélin (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1919 - 19 Aug 1919 Paul Etier (3rd time)       (s.a.)
19 Aug 1919 - 31 Dec 1919 Ernest Chuard (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1920 - 31 Dec 1920 Alphonse Dubuis (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1921 - 31 Dec 1921 Charles Fricker          (b. 1867 - d. 1924)
 1 Jan 1922 - 31 Dec 1922 Maurice Bujard (1st time)     (b. 1870 - d. 1953)
 1 Jan 1923 - 31 Dec 1923 Henri Simon (1st time)       (b. 1868 - d. 1932)
 1 Jan 1924 - 31 Dec 1924 Ferdinand Porchet (1st time)    (b. 1878 - d. 1951)
 1 Jan 1925 - 31 Dec 1925 Jules Dufour (1st time)      (b. 1875 - d. 1934)
 1 Jan 1926 - 31 Dec 1926 Norbert Bosset (1st time)     (b. 1883 - d. 1969)
 1 Jan 1927 - 31 Dec 1927 Édouard Fazan (1st time)      (b. 1879 - d. 1961)
 1 Jan 1928 - 31 Dec 1928 Alphonse Dubuis (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1929 - 31 Dec 1929 Maurice Bujard (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1930 - 31 Dec 1930 Henri Simon (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 1931 - 31 Dec 1931 Ferdinand Porchet (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1932 - 31 Dec 1932 Jules Dufour (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1933 - 31 Dec 1933 Norbert Bosset (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1934 - 31 Dec 1934 Édouard Fazan (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1935 - 31 Dec 1935 Paul Perret (1st time)       (b. 1880 - d. 1947)
 1 Jan 1936 - 31 Dec 1936 Ernest Fischer (1st time)     (b. 1882 - d. 1963)
 1 Jan 1937 - 31 Dec 1937 Jean Baup             (b. 1880 - d. 1955)
 1 Jan 1938 - 31 Dec 1938 Maurice Bujard (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1939 - 31 Dec 1939 Ferdinand Porchet (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1940 - 31 Dec 1940 Norbert Bosset (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1941 - 31 Dec 1941 Édouard Fazan (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1942 - 31 Dec 1942 Paul Perret (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 1943 - 31 Dec 1943 Ernest Fischer (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1944 - 31 Dec 1944 Antoine Vodoz           (b. 1900 - d. 1945)
 1 Jan 1945 - 31 Dec 1945 Lucien Rubattel (1st time)     (b. 1892 - d. 1987)
 1 Jan 1946 -  Apr 1946 Norbert Bosset (4th time)     (s.a.)
 9 Apr 1946 - 31 Dec 1946 Rodolphe Rubattel         (b. 1896 - d. 1961)
 1 Jan 1947 - 31 Dec 1947 Gabriel Despland (1st time)    (b. 1901 - d. 1983)
 1 Jan 1948 - 31 Dec 1948 Edmond Jaquet (1st time)      (b. 1891 - d. 1979)
 1 Jan 1949 - 31 Dec 1949 Paul Chaudet            (b. 1904 - d. 1977)
 1 Jan 1950 - 31 Dec 1950 Paul Nerfin            (b. 1893 - d. 1965)
 1 Jan 1951 - 31 Dec 1951 Arthur Maret (1st time)      (b. 1892 - d. 1987)
 1 Jan 1952 - 31 Dec 1952 Pierre Oguey (1st time)      (b. 1900 - d. 1982)
 1 Jan 1953 - 31 Dec 1953 Alfred Oulevay (1st time)     (b. 1896 - d. 1965)
 1 Jan 1954 -  Mar 1954 Lucien Rubattel (2nd time)     (s.a.)
30 Mar 1954 - 31 Dec 1954 Gabriel Despland (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1955 - 31 Dec 1955 Edmond Jaquet (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1956 - 31 Dec 1956 Arthur Maret (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1957 - 31 Dec 1957 Pierre Oguey (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1958 - 31 Dec 1958 Alfred Oulevay (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1959 - 31 Dec 1959 Louis Guisan (1st time)      (b. 1911 - d. 1998)
 1 Jan 1960 - 31 Dec 1960 Gabriel Despland (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1961 - 31 Dec 1961 Charles Sollberger         (b. 1896 - d. 1975)
 1 Jan 1962 -  Apr 1962 Arthur Maret (3rd time)      (s.a.)
 2 Apr 1962 - 31 Dec 1962 Pierre Oguey (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1963 - 31 Dec 1963 René Villard            (b. 1902 - d. 1988)
 1 Jan 1964 - 31 Dec 1964 Louis Guisan (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1965 - 31 Dec 1965 Pierre Schumacher (1st time)    (b. 1907 - d. 2000)
 1 Jan 1966 - 31 Dec 1966 Édouard Debétaz (1st time)     (b. 1917 - d. 1999)
 1 Jan 1967 - 31 Dec 1967 Marc-Henri Ravussin (1st time)   (b. 1912 - d. 1985)
 1 Jan 1968 - 31 Dec 1968 Pierre Graber           (b. 1908 - d. 2003)
 1 Jan 1969 - 31 Dec 1969 Pierre Schumacher (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1970 - 31 Dec 1970 Jean-Pierre Pradervand       (b. 1908 - d. 1996)
 1 Jan 1971 - 31 Dec 1971 Claude Bonnard (1st time)     (b. 1922 - d. 1994)
 1 Jan 1972 - 31 Dec 1972 Édouard Debétaz (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1973 - 31 Dec 1973 Marc-Henri Ravussin (2nd time)   (s.a.)
 1 Jan 1974 - 31 Dec 1974 Pierre Aubert (1st time)      (b. 1929)
 1 Jan 1975 - 31 Dec 1975 André Gavillet           (b. 1924 - d. 2014)
 1 Jan 1976 - 31 Dec 1976 Édouard Debétaz (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1977 - 31 Dec 1977 Marc-Henri Ravussin (3rd time)   (s.a.)
 1 Jan 1978 - 31 Dec 1978 Claude Bonnard (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1979 - 31 Dec 1979 Claude Perey (1st time)      (b. 1929 - d. 2000)
 1 Jan 1980 - 31 Dec 1980 Édouard Debétaz (4th time)     (s.a.)
 1 Jan 1981 - 31 Dec 1981 Pierre Aubert (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1982 - 31 Dec 1982 Marcel Blanc (1st time)      (b. 1935)
 1 Jan 1983 - 31 Dec 1983 Jean-François Leuba (1st time)   (b. 1934 - d. 2004)
 1 Jan 1984 - 31 Dec 1984 Raymond Junod           (b. 1932)
 1 Jan 1985 - 31 Dec 1985 Claude Perey (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1986 - 31 Dec 1986 Daniel Schmutz (1st time)     (b. 1943)
 1 Jan 1987 - 31 Dec 1987 Pierre Duvoisin (1st time)     (b. 1938)
 1 Jan 1988 - 31 Dec 1988 Marcel Blanc (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1989 - 31 Dec 1989 Jean-François Leuba (2nd time)   (s.a.)
 1 Jan 1990 - 31 Dec 1990 Pierre Cevey            (b. 1933 - d. 2017)
 1 Jan 1991 - 31 Dec 1991 Philippe Pidoux          (b. 1943)
 1 Jan 1992 - 31 Dec 1992 Daniel Schmutz (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1993 - 31 Dec 1993 Pierre Duvoisin (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1994 - 31 Dec 1994 Jacques Martin           (b. 1933 - d. 2005)
 1 Jan 1995 - 31 Dec 1995 Claude Ruey (1st time)       (b. 1949)
 1 Jan 1996 -  Mar 1996 Pierre-François Veillon      (b. 1950)
 7 Mar 1996 - 31 Dec 1996 Daniel Schmutz (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1997 - 31 Dec 1997 Charles Favre (1st time)      (b. 1957)
 1 Jan 1998 - 31 Dec 1998 Philippe Biéler          (b. 1954)
 1 Jan 1999 - 31 Dec 1999 Claude Ruey (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 2000 - 31 Dec 2000 Jacqueline Maurer-Mayor (f)
              (1st time)             (b. 1947)
 1 Jan 2001 - 31 Dec 2001 Charles Favre (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 2002 - 23 Apr 2002 Francine Jeanprêtre (f)      (b. 1946)
23 Apr 2002 - 31 Dec 2002 Charles-Louis Rochat (1st time)  (b. 1946)
 1 Jan 2003 - 31 Dec 2003 Jean-Claude Mermoud        (b. 1952 - d. 2011)
 1 Jan 2004 - 31 Dec 2004 Jacqueline Maurer-Mayor (f)
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 2005 - 31 Dec 2005 Anne-Catherine Lyon (f)      (b. 1963)
 1 Jan 2006 - 31 Dec 2006 Pascal Broulis (1st time)     (b. 1965)
 1 Jan 2007 - 30 Jun 2007 Charles-Louis Rochat (2nd time)  (s.a.)
 1 Jul 2007 - 30 Jun 2012 Pascal Broulis (2nd time)     (s.a.)
 1 Jul 2012 - 30 Jun 2017 Pierre-Yves Maillard        (b. 1968)
 1 Jul 2017 - 30 Jun 2022 Nuria Gorrite (f)         (b. 1970)
 1 Jul 2022 -       Christelle Luisier Brodard (f)   (b. 1974)

Zug

28 Jun 1352 - 14 Sep 1352 Zug is a full member (Stand) of the Confederation
              (definitively from 7 Mar 1368)
 4 Dec 1604        Stadt und Amt Zug
29 Apr 1798        incorporated into Helvetic Republic (until 5 Nov 1801
              as part of Kanton Waldstätten [see Schwyz])
10 Mar 1803        Stadt und Amt Zug restored
    1814        Kanton Zug

Ammänner
 4 May 1698 - 2 May 1700 Johann Weber            (b. 16... - d. 1701)
 2 May 1700 - 7 May 1702 Johann Heinrich Iten II      (b. 1648 - d. 1721)
 7 May 1702 - 4 May 1704 Christoph Andermatt I (2nd time)  (b. 1641 - d. 1714)
 4 May 1704 - 1 May 1707 Beat Jakob Zurlauben II (1st time) (b. 1660 - d. 1717)
 1 May 1707 - 5 May 1709 Oswald Anton Hegglin        (b. 1669 - d. 1756)
 5 May 1709 - 3 May 1711 Johann Kaspar Euster (3rd time)  (b. 1649 - d. 1714)
 3 May 1711 -    1712 Christoph Andermatt I (3rd time)  (s.a.)
    1712 - 7 May 1713 Josef Utiger            (b. 1664 - d. 1724)
 7 May 1713 - 3 May 1716 Beat Jakob Zurlauben II (2nd time) (s.a.)
 3 May 1716 - 1 May 1718 Klemens Damian Weber (1st time)  (b. 1676 - d. 1734)
 1 May 1718 - 5 May 1720 Gallus Letter (1st time)      (b. 1661 - d. 1737)
 5 May 1720 - 3 May 1722 Christoph Andermatt II       (b. 1664 - d. 1735)
 3 May 1722 - 6 May 1725 Fidel Zurlauben          (b. 1675 - d. 1731)
 6 May 1725 - 4 May 1727 Klemens Damian Weber (2nd time)  (s.a.)
 4 May 1727 - 1 May 1729 Gallus Letter (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1729 - 6 May 1731 Josua Schicker           (b. 1677 - d. 1752)
 6 May 1731 - 2 May 1734 Josef Anton Schumacher       (b. 1677 - d. 1735)
 2 May 1734 - 6 May 1736 Johann Peter Staub (1st time)   (b. 1702 - d. 1767)
 6 May 1736 - 4 May 1738 Johann Christian Blattmann
              (1st time)             (b. 1694 - d. 1772)
 4 May 1738 - 1 May 1740 Franz Bartholomäus Andermatt    (b. 1707 - d. 1743)
 1 May 1740 - 5 May 1743 Johann Franz Landtwing       (b. 1671 - d. 1748)
 5 May 1743 - 2 May 1745 Johann Peter Staub (2nd time)   (s.a.)
 2 May 1745 - 7 May 1747 Johann Christian Blattmann
              (2nd time)             (s.a.)
 7 May 1747 - 4 May 1749 Josef Leonz Andermatt I (1st time) (b. 1699 - d. 1770)
 4 May 1749 - 7 May 1752 Johann Kaspar Luthiger (1st time) (b. 1710 - d. 1797)
 7 May 1752 - 5 May 1754 Ambros Uhr (1st time)       (b. 1707 - d. 1775)
 5 May 1754 - 2 May 1756 Josef Anton Heinrich (1st time)  (b. 1702 - d. 1784)
 2 May 1756 - 7 May 1758 Josef Leonz Andermatt I (2nd time) (s.a.)
 7 May 1758 - 3 May 1761 Johann Kaspar Luthiger (2nd time) (s.a.)
 3 May 1761 -    1761 Klemens Damian Meyenberg      (b. 1708 - d. 1761)
    1761 - 1 May 1763 Ambros Uhr (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1763 - 5 May 1765 Josef Anton Heinrich (2nd time)  (s.a.)
 5 May 1765 - 3 May 1767 Johann Jakob Andermatt (1st time) (b. 1708 - d. 1791)
 3 May 1767 - 6 May 1770 Karl Kaspar Kolin (1st time)    (b. 1734 - d. 1801)
 6 May 1770 - 3 May 1772 Josef Anton Staub         (b. 1719 - d. 1779)
 3 May 1772 - 1 May 1774 Josef Anton Heinrich (3rd time)  (s.a.)
 1 May 1774 - 5 May 1776 Johann Jakob Andermatt (2nd time) (s.a.)
 5 May 1776 - 2 May 1779 Karl Kaspar Kolin (2nd time)    (s.a.)
 2 May 1779 - 6 May 1781 Klemens Franz Xaver Damian Weber
              (1st time)             (b. 1745 - d. 1830)
 6 May 1781 - 4 May 1783 Franz Josef Blattmann (1st time)  (b. 1728 - d. 1792)
 4 May 1783 - 1 May 1785 Johann Jakob Andermatt (3rd time) (s.a.)
 1 May 1785 - 4 May 1788 Franz Michael Müller aus dem Roost
              (1st time)             (b. 1740 - d. 1810)
 4 May 1788 - 2 May 1790 Klemens Franz Xaver Damian Weber
              (2nd time)             (s.a.)
 2 May 1790 - 6 May 1792 Franz Josef Blattmann (2nd time)  (s.a.)
 6 May 1792 - 4 May 1794 Franz Josef Andermatt I      (b. 1739 - d. 1795)
 4 May 1794 - 7 May 1797 Franz Michael Müller aus dem Roost
              (2nd time)             (s.a.)
 7 May 1797 - 29 Apr 1798 Klemens Franz Xaver Damian Weber
              (3rd time)             (s.a.)
Regierungsstatthalter
 5 Nov 1801 - 29 Jul 1802 Johann Baptist Blattmann      (b. 1763 - d. 1821)
29 Jul 1802 - 10 Mar 1803 Johann Martin Christian Keiser   (b. 1750 - d. 1821)
Ammänner
10 Mar 1803 - 11 Apr 1803 Franz Michael Müller aus dem Roost
              (3rd time)             (s.a.)
11 Apr 1803 - 5 May 1805 Klemens Franz Xaver Damian Weber
              (4th time)             (s.a.)
 5 May 1805 - 3 May 1807 Georg Damian Sidler        (b. 1744 - d. 1824)
 3 May 1807 - 7 May 1809 Josef Anton Hess          (b. 1766 - d. 1830)
 7 May 1809 - 5 May 1811 Michael Franz Josef Letter     (b. 1748 - d. 1825)
 5 May 1811 - 2 May 1813 Josef Leonz Andermatt II      (b. 1740 - d. 1817)
 2 May 1813 -    1814 Karl Franz Brandenberg       (b. 1763 - d. 1839)
Landammänner
    1814 - 5 May 1816 Karl Franz Brandenberg       (s.a.)
 5 May 1816 - 3 May 1818 Franz Josef Andermatt II
              (1st time)             (b. 1771 - d. 1829)
 3 May 1818 - 7 May 1820 Georg Josef Sidler (1st time)   (b. 1782 - d. 1861)
 7 May 1820 - 5 May 1822 Franz Josef Andermatt II
              (2nd time)             (s.a.)
 5 May 1822 - 2 May 1824 Georg Josef Sidler (2nd time)   (s.a.)
 2 May 1824 - 7 May 1826 Franz Josef Andermatt II
              (3rd time)             (s.a.)
 7 May 1826 - 4 May 1828 Georg Josef Sidler (3rd time)   (s.a.)
 4 May 1828 - 16 May 1829 Franz Josef Andermatt II
              (4th time)             (s.a.)
16 May 1829 - 2 May 1830 Josef Christoph Henggeler     (b. 1791 - d. 1876)
 2 May 1830 - 6 May 1832 Georg Josef Sidler (4th time)   (s.a.)
 6 May 1832 - 4 May 1834 Josef Johann Nepomuk Schmid    (b. 1771 - d. 1848)
 4 May 1834 - 1 May 1836 Franz Xaver Keiser (1st time)   (b. 1780 - d. 1855)
 1 May 1836 - 6 May 1838 Franz Josef Hegglin (1st time)   (b. 1800 - d. 1861)
 6 May 1838 - 3 May 1840 Franz Xaver Keiser (2nd time)   (s.a.)
 3 May 1840 - 1 May 1842 Franz Josef Hegglin (2nd time)   (s.a.)
 1 May 1842 - 5 May 1844 Franz Xaver Keiser (3rd time)   (s.a.)
 5 May 1844 - 3 May 1846 Franz Josef Hegglin (3rd time)   (s.a.)
 3 May 1846 - 5 Dec 1847 Johann Konrad Bossard       (b. 1802 - d. 1859)
 5 Dec 1847 - 31 Dec 1849 Gustav Adolf Keiser        (b. 1816 - d. 1880)
              (president of the Provisional Government to 1848)
 1 Jan 1850 - 31 Dec 1851 Johann Konrad Bossard (2nd time)  (s.a.)
 1 Jan 1852 - 31 Dec 1853 Franz Josef Hegglin (1st time)   (b. 1810 - d. 1861)
 1 Jan 1854 - 31 Dec 1855 Johann Konrad Bossard (3rd time)  (s.a.)
 1 Jan 1856 - 31 Dec 1857 Franz Josef Hegglin (2nd time)   (s.a.)
 1 Jan 1858 - 29 Jul 1859 Johann Konrad Bossard (4th time)  (s.a.)
    1859 - 31 Dec 1859 Michael Letter (1st time)     (b. 1800 - d. 1880)
 1 Jan 1860 - 21 Jun 1861 Franz Josef Hegglin (3rd time)   (s.a.)
    1861 - 31 Dec 1863 Michael Letter (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1864 - 31 Dec 1865 Karl Josef Leonhard Merz
              (1st time)             (b. 1818 - d. 1886)
 1 Jan 1866 - 31 Dec 1867 Michael Letter (3rd time)     (s.a.)
 1 Jan 1868 - 31 Dec 1869 Karl Josef Leonhard Merz
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1870 - 31 Dec 1871 Michael Letter (4th time)     (s.a.)
 1 Jan 1872 - 31 Dec 1873 Alois Müller (1st time)      (b. 1821 - d. 1889)
 1 Jan 1874 -    1878 Alois Schwerzmann         (b. 1826 - d. 1898)
    1878 -    1880 Alois Müller (2nd time)      (s.a.)
    1880 -    1883 Jakob Hildebrand          (b. 1833 - d. 1885)
    1883 - 12 Feb 1883 Oswald Dossenbach         (b. 1824 - d. 1883)
    1883 -    1886 Alois Müller (3rd time)      (s.a.)
    1886 -    1889 Dominik Hess            (b. 1825 - d. 1890)
    1889 - 30 Mar 1889 Alois Müller (4th time)      (s.a.)
    1889 -    1892 Franz Philipp Meyer (1st time)   (b. 1842 - d. 1909)
    1892 - 31 Dec 1894 Anton Weber (1st time)       (b. 1839 - d. 1924)
 1 Jan 1895 - 31 Dec 1896 Franz Philipp Meyer (2nd time)   (s.a.)
 1 Jan 1897 - 31 Dec 1898 Anton Weber (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 1899 - 31 Dec 1900 Franz Philipp Meyer (3rd time)   (s.a.)
 1 Jan 1901 - 31 Dec 1902 Josef Leonz Schmid         (b. 1854 - d. 1913)
 1 Jan 1903 - 31 Dec 1904 Franz Philipp Meyer (4th time)   (s.a.)
 1 Jan 1905 - 31 Dec 1906 Fritz Spillmann          (b. 1846 - d. 1926)
 1 Jan 1907 - 31 Dec 1908 Alois Herrmann (1st time)     (b. 1855 - d. 1931)
 1 Jan 1909 - 31 Dec 1910 Josef Knüsel (1st time)      (b. 1868 - d. 1943)
 1 Jan 1911 - 31 Dec 1912 Carl Josef Merz          (b. 1856 - d. 1920)
 1 Jan 1913 - 31 Dec 1914 Josef Plazidus Steiner       (b. 1852 - d. 1941)
 1 Jan 1915 - 31 Dec 1916 Hermann Stadlin          (b. 1872 - d. 1950)
 1 Jan 1917 - 31 Dec 1918 Josef Hildebrand (1st time)    (b. 1855 - d. 1935)
 1 Jan 1919 - 31 Dec 1920 Alois Herrmann (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1921 - 31 Dec 1922 Josef Knüsel (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1923 - 31 Dec 1924 Josef Hildebrand (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1925 - 31 Dec 1926 Otto Henggeler (1st time)     (b. 1877 - d. 1947)
 1 Jan 1927 - 31 Dec 1928 Philipp Etter           (b. 1891 - d. 1977)
 1 Jan 1929 - 31 Dec 1930 Albert Meyer (1st time)      (b. 1884 - d. 1950)
 1 Jan 1931 - 31 Dec 1932 Alois Müller            (b. 1882 - d. 1941)
 1 Jan 1933 - 31 Dec 1934 Heinrich Gallmann         (b. 1869 - d. 1937)
 1 Jan 1935 - 31 Dec 1936 Josef Knüsel (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1937 - 31 Dec 1938 Karl Staub (1st time)       (b. 1875 - d. 1946)
 1 Jan 1939 - 31 Dec 1940 Otto Henggeler (2nd time)     (s.a.)
 1 Jan 1941 - 31 Dec 1942 Emil Steimer (1st time)      (b. 1899 - d. 1971)
 1 Jan 1943 - 31 Dec 1944 Albert Meyer (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1945 - 27 Nov 1946 Karl Staub (2nd time)       (s.a.)
 1 Jan 1947 - 31 Dec 1948 Johann Wyss            (b. 1888 - d. 1955)
 1 Jan 1949 - 31 Dec 1950 Rudolf A. Schmid          (b. 1888 - d. 1969)
 1 Jan 1951 - 31 Dec 1952 Emil Steimer (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1953 - 1 Jan 1954 Leo Iten              (b. 1889 - d. 1954)
    1954 - 31 Dec 1956 Josef Burkart           (b. 1891 - d. 1965)
 1 Jan 1957 - 31 Dec 1958 Clemenz Meienberg (1st time)    (b. 1907 - d. 1993)
 1 Jan 1959 - 31 Dec 1960 Emil Steimer (3rd time)      (s.a.)
 1 Jan 1961 - 31 Dec 1962 Bonaventura Iten (1st time)    (b. 1909 - d. 1996)
 1 Jan 1963 - 31 Dec 1964 Alois Hürlimann          (b. 1916 - d. 2003)
 1 Jan 1965 - 31 Dec 1966 Hans Hürlimann           (b. 1918 - d. 1994)
 1 Jan 1967 - 31 Dec 1968 Silvan Nussbaumer (1st time)    (b. 1920 - d. 1987)
 1 Jan 1969 - 31 Dec 1970 Clemenz Meienberg (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1971 - 31 Dec 1972 Hans Straub            (b. 1914 - d. 1997)
 1 Jan 1973 - 31 Dec 1974 Bonaventura Iten (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1975 - 31 Dec 1976 Carl Staub             (b. 1917 - d. 1978)
 1 Jan 1977 - 31 Dec 1978 Silvan Nussbaumer (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1979 - 31 Dec 1980 Thomas Fraefel           (b. 1923 - d. 2013)
 1 Jan 1981 - 31 Dec 1982 Anton Scherer (1st time)      (b. 1925 - d. 2021)
 1 Jan 1983 - 31 Dec 1984 Georg Stucky            (b. 1930 - d. 2020)
 1 Jan 1985 - 31 Dec 1986 Andreas Iten (1st time)      (b. 1936)
 1 Jan 1987 - 31 Dec 1988 Anton Scherer (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1989 - 31 Dec 1990 Urs E. Kohler           (b. 1945)
 1 Jan 1991 - 31 Dec 1992 Andreas Iten (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1993 - 31 Dec 1994 Paul Twerenbold          (b. 1946)
 1 Jan 1995 - 31 Dec 1996 Urs Bichler            (b. 1950)
 1 Jan 1997 - 31 Dec 1998 Robert Bisig            (b. 1950)
 1 Jan 1999 - 31 Dec 2000 Walter Suter (1st time)      (b. 1951 - d. 2020)
 1 Jan 2001 - 31 Dec 2002 Hanspeter Uster          (b. 1958)
 1 Jan 2003 - 31 Dec 2004 Walter Suter (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 2005 - 31 Dec 2006 Brigitte Profos (f)        (b. 1943)
 1 Jan 2007 - 31 Dec 2008 Joachim Eder            (b. 1951)
 1 Jan 2009 - 31 Dec 2010 Peter Hegglin           (b. 1960)
 1 Jan 2011 - 31 Dec 2012 Matthias Michel          (b. 1963)
 1 Jan 2013 - 31 Dec 2014 Beat Villiger           (b. 1957)
 1 Jan 2015 - 31 Dec 2016 Heinz Tännler           (b. 1960)
 1 Jan 2017 - 31 Dec 2018 Manuela Weichelt-Picard (f)    (b. 1967)
 1 Jan 2019 - 31 Dec 2020 Stephan Schleiss          (b. 1972)
 1 Jan 2021 -       Martin Pfister           (b. 1963)

Zürich

 1 May 1351        Zürich becomes a full member (Stand) of the Confederation
12 Apr 1798 - 10 Mar 1803 incorporated into Helvetic Republic
21 Apr 1803        Stand und Kanton Zürich (restored)

Bürgermeister
24 Jun 1701 - 27 Dec 1701 Andreas Meyer (6th time)      (b. 1635 - d. 1711)
27 Dec 1701 - 24 Jun 1702 Heinrich Escher (25th time)    (b. 1626 - d. 1710)
24 Jun 1702 - 27 Dec 1702 Andreas Meyer (7th time)      (s.a.)
27 Dec 1702 - 24 Jun 1703 Heinrich Escher (26th time)    (s.a.)
24 Jun 1703 - 27 Dec 1703 Andreas Meyer (8th time)      (s.a.)
27 Dec 1703 - 24 Jun 1704 Heinrich Escher (27th time)    (s.a.)
24 Jun 1704 - 27 Dec 1704 Andreas Meyer (9th time)      (s.a.)
27 Dec 1704 - 24 Jun 1705 Heinrich Escher (28th time)    (s.a.)
24 Jun 1705 - 27 Dec 1705 Andreas Meyer (10th time)     (s.a.)
27 Dec 1705 - 24 Jun 1706 Heinrich Escher (29th time)    (s.a.)
24 Jun 1706 - 27 Dec 1706 Andreas Meyer (11th time)     (s.a.)
27 Dec 1706 - 24 Jun 1707 Heinrich Escher (30th time)    (s.a.)
24 Jun 1707 - 27 Dec 1707 Andreas Meyer (12th time)     (s.a.)
27 Dec 1707 - 24 Jun 1708 Heinrich Escher (31st time)    (s.a.)
24 Jun 1708 - 27 Dec 1708 Andreas Meyer (13th time)     (s.a.)
27 Dec 1708 - 24 Jun 1709 Heinrich Escher (32nd time)    (s.a.)
24 Jun 1709 - 27 Dec 1709 Andreas Meyer (14th time)     (s.a.)
27 Dec 1709 - 20 Apr 1710 Heinrich Escher (33rd time)    (s.a.)
22 Apr 1710 - 5 May 1710 Johann Ludwig Hirzel        (b. 1652 - d. 1710)
 7 May 1710 - 24 Jun 1710 David Holzhalb (1st time)     (b. 1652 - d. 1719)
24 Jun 1710 - 27 Dec 1710 Andreas Meyer (15th time)     (s.a.)
27 Dec 1710 - 24 Jun 1711 David Holzhalb (2nd time)     (s.a.)
24 Jun 1711 - 27 Dec 1711 Hans Jakob Escher (1st time)    (b. 1656 - d. 1734)
27 Dec 1711 - 24 Jun 1712 David Holzhalb (3rd time)     (s.a.)
24 Jun 1712 - 27 Dec 1712 Hans Jakob Escher (2nd time)    (s.a.)
27 Dec 1712 - 24 Jun 1713 David Holzhalb (4th time)     (s.a.)
24 Jun 1713 - 27 Dec 1713 Hans Jakob Escher (3rd time)    (s.a.)
27 Dec 1713 - 24 Jun 1714 David Holzhalb (5th time)     (s.a.)
24 Jun 1714 - 27 Dec 1714 Hans Jakob Escher (4th time)    (s.a.)
27 Dec 1714 - 24 Jun 1715 David Holzhalb (6th time)     (s.a.)
24 Jun 1715 - 27 Dec 1715 Hans Jakob Escher (5th time)    (s.a.)
27 Dec 1715 - 24 Jun 1716 David Holzhalb (7th time)     (s.a.)
24 Jun 1716 - 27 Dec 1716 Hans Jakob Escher (6th time)    (s.a.)
27 Dec 1716 - 24 Jun 1717 David Holzhalb (8th time)     (s.a.)
24 Jun 1717 - 27 Dec 1717 Hans Jakob Escher (7th time)    (s.a.)
27 Dec 1717 - 24 Jun 1718 David Holzhalb (9th time)     (s.a.)
24 Jun 1718 - 27 Dec 1718 Hans Jakob Escher (8th time)    (s.a.)
27 Dec 1718 - 24 Jun 1719 David Holzhalb (10th time)     (s.a.)
24 Jun 1719 - 27 Dec 1719 Hans Jakob Escher (9th time)    (s.a.)
27 Dec 1719 - 24 Jun 1720 Johann Jakob Ulrich (1st time)   (b. 1665 - d. 1723)
24 Jun 1720 - 27 Dec 1720 Hans Jakob Escher (10th time)   (s.a.)
27 Dec 1720 - 24 Jun 1721 Johann Jakob Ulrich (2nd time)   (s.a.)
24 Jun 1721 - 27 Dec 1721 Hans Jakob Escher (11th time)   (s.a.)
27 Dec 1721 - 24 Jun 1722 Johann Jakob Ulrich (3rd time)   (s.a.)
24 Jun 1722 - 27 Dec 1722 Hans Jakob Escher (12th time)   (s.a.)
27 Dec 1722 - 26 Feb 1723 Johann Jakob Ulrich (4th time)   (s.a.)
 1 Mar 1723 - 24 Jun 1723 Johann Heinrich Hirzel (1st time) (b. 1662 - d. 1742)
24 Jun 1723 - 27 Dec 1723 Hans Jakob Escher (13th time)   (s.a.)
27 Dec 1723 - 24 Jun 1724 Johann Heinrich Hirzel (2nd time) (s.a.)
24 Jun 1724 - 27 Dec 1724 Hans Jakob Escher (14th time)   (s.a.)
27 Dec 1724 - 24 Jun 1725 Johann Heinrich Hirzel (3rd time) (s.a.)
24 Jun 1725 - 27 Dec 1725 Hans Jakob Escher (15th time)   (s.a.)
27 Dec 1725 - 24 Jun 1726 Johann Heinrich Hirzel (4th time) (s.a.)
24 Jun 1726 - 27 Dec 1726 Hans Jakob Escher (16th time)   (s.a.)
27 Dec 1726 - 24 Jun 1727 Johann Heinrich Hirzel (5th time) (s.a.)
24 Jun 1727 - 27 Dec 1727 Hans Jakob Escher (17th time)   (s.a.)
27 Dec 1727 - 24 Jun 1728 Johann Heinrich Hirzel (6th time) (s.a.)
24 Jun 1728 - 27 Dec 1728 Hans Jakob Escher (18th time)   (s.a.)
27 Dec 1728 - 24 Jun 1729 Johann Heinrich Hirzel (7th time) (s.a.)
24 Jun 1729 - 27 Dec 1729 Hans Jakob Escher (19th time)   (s.a.)
27 Dec 1729 - 24 Jun 1730 Johann Heinrich Hirzel (8th time) (s.a.)
24 Jun 1730 - 27 Dec 1730 Hans Jakob Escher (20th time)   (s.a.)
27 Dec 1730 - 24 Jun 1731 Johann Heinrich Hirzel (9th time) (s.a.)
24 Jun 1731 - 27 Dec 1731 Hans Jakob Escher (21st time)   (s.a.)
27 Dec 1731 - 24 Jun 1732 Johann Heinrich Hirzel (10th time) (s.a.)
24 Jun 1732 - 27 Dec 1732 Hans Jakob Escher (22nd time)   (s.a.)
27 Dec 1732 - 24 Jun 1733 Johann Heinrich Hirzel (11th time) (s.a.)
24 Jun 1733 - 27 Dec 1733 Hans Jakob Escher (23rd time)   (s.a.)
27 Dec 1733 - 24 Jun 1734 Johann Heinrich Hirzel (12th time) (s.a.)
24 Jun 1734 - 27 Dec 1734 Johannes Hofmeister (1st time)   (b. 1669 - d. 1740)
27 Dec 1734 - 24 Jun 1735 Johann Heinrich Hirzel (13th time) (s.a.)
24 Jun 1735 - 27 Dec 1735 Johannes Hofmeister (2nd time)   (s.a.)
27 Dec 1735 - 24 Jun 1736 Johann Heinrich Hirzel (14th time) (s.a.)
24 Jun 1736 - 27 Dec 1736 Johannes Hofmeister (3rd time)   (s.a.)
27 Dec 1736 - 24 Jun 1737 Johann Heinrich Hirzel (15th time) (s.a.)
24 Jun 1737 - 27 Dec 1737 Johannes Hofmeister (4th time)   (s.a.)
27 Dec 1737 - 24 Jun 1738 Johann Heinrich Hirzel (16th time) (s.a.)
24 Jun 1738 - 27 Dec 1738 Johannes Hofmeister (5th time)   (s.a.)
27 Dec 1738 - 24 Jun 1739 Johann Heinrich Hirzel (17th time) (s.a.)
24 Jun 1739 - 27 Dec 1739 Johannes Hofmeister (6th time)   (s.a.)
27 Dec 1739 - 24 Jun 1740 Johann Heinrich Hirzel (18th time) (s.a.)
24 Jun 1740 - 27 Dec 1740 Hans Kaspar Escher (1st time)   (b. 1678 - d. 1762)
27 Dec 1740 - 24 Jun 1741 Johann Heinrich Hirzel (19th time) (s.a.)
24 Jun 1741 - 27 Dec 1741 Hans Kaspar Escher (2nd time)   (s.a.)
27 Dec 1741 - 1 Jan 1742 Johann Heinrich Hirzel (20th time) (s.a.)
 3 Jan 1742 - 24 Jun 1742 Johannes Fries (1st time)     (b. 1680 - d. 1759)
24 Jun 1742 - 27 Dec 1742 Hans Kaspar Escher (3rd time)   (s.a.)
27 Dec 1742 - 24 Jun 1743 Johannes Fries (2nd time)     (s.a.)
24 Jun 1743 - 27 Dec 1743 Hans Kaspar Escher (4th time)   (s.a.)
27 Dec 1743 - 24 Jun 1744 Johannes Fries (3rd time)     (s.a.)
24 Jun 1744 - 27 Dec 1744 Hans Kaspar Escher (5th time)   (s.a.)
27 Dec 1744 - 24 Jun 1745 Johannes Fries (4th time)     (s.a.)
24 Jun 1745 - 27 Dec 1745 Hans Kaspar Escher (6th time)   (s.a.)
27 Dec 1745 - 24 Jun 1746 Johannes Fries (5th time)     (s.a.)
24 Jun 1746 - 27 Dec 1746 Hans Kaspar Escher (7th time)   (s.a.)
27 Dec 1746 - 24 Jun 1747 Johannes Fries (6th time)     (s.a.)
24 Jun 1747 - 27 Dec 1747 Hans Kaspar Escher (8th time)   (s.a.)
27 Dec 1747 - 24 Jun 1748 Johannes Fries (7th time)     (s.a.)
24 Jun 1748 - 27 Dec 1748 Hans Kaspar Escher (9th time)   (s.a.)
27 Dec 1748 - 24 Jun 1749 Johannes Fries (8th time)     (s.a.)
24 Jun 1749 - 27 Dec 1749 Hans Kaspar Escher (10th time)   (s.a.)
27 Dec 1749 - 24 Jun 1750 Johannes Fries (9th time)     (s.a.)
24 Jun 1750 - 27 Dec 1750 Hans Kaspar Escher (11th time)   (s.a.)
27 Dec 1750 - 24 Jun 1751 Johannes Fries (10th time)     (s.a.)
24 Jun 1751 - 27 Dec 1751 Hans Kaspar Escher (12th time)   (s.a.)
27 Dec 1751 - 24 Jun 1752 Johannes Fries (11th time)     (s.a.)
24 Jun 1752 - 27 Dec 1752 Hans Kaspar Escher (13th time)   (s.a.)
27 Dec 1752 - 24 Jun 1753 Johannes Fries (12th time)     (s.a.)
24 Jun 1753 - 27 Dec 1753 Hans Kaspar Escher (14th time)   (s.a.)
27 Dec 1753 - 24 Jun 1754 Johannes Fries (13th time)     (s.a.)
24 Jun 1754 - 27 Dec 1754 Hans Kaspar Escher (15th time)   (s.a.)
27 Dec 1754 - 24 Jun 1755 Johannes Fries (14th time)     (s.a.)
24 Jun 1755 - 27 Dec 1755 Hans Kaspar Escher (16th time)   (s.a.)
27 Dec 1755 - 24 Jun 1756 Johannes Fries (15th time)     (s.a.)
24 Jun 1756 - 27 Dec 1756 Hans Kaspar Escher (17th time)   (s.a.)
27 Dec 1756 - 24 Jun 1757 Johannes Fries (16th time)     (s.a.)
24 Jun 1757 - 27 Dec 1757 Hans Kaspar Escher (18th time)   (s.a.)
27 Dec 1757 - 24 Jun 1758 Johannes Fries (17th time)     (s.a.)
24 Jun 1758 - 27 Dec 1758 Hans Kaspar Escher (19th time)   (s.a.)
27 Dec 1758 - 14 May 1759 Johannes Fries (18th time)     (s.a.)
16 May 1759 - 24 Jun 1759 Hans Jakob Leu (1st time)     (b. 1689 - d. 1768)
24 Jun 1759 - 27 Dec 1759 Hans Kaspar Escher (20th time)   (s.a.)
27 Dec 1759 - 24 Jun 1760 Hans Jakob Leu (2nd time)     (s.a.)
24 Jun 1760 - 27 Dec 1760 Hans Kaspar Escher (21st time)   (s.a.)
27 Dec 1760 - 24 Jun 1761 Hans Jakob Leu (3rd time)     (s.a.)
24 Jun 1761 - 27 Dec 1761 Hans Kaspar Escher (22nd time)   (s.a.)
27 Dec 1761 - 24 Jun 1762 Hans Jakob Leu (4th time)     (s.a.)
24 Jun 1762 - 23 Dec 1762 Hans Kaspar Escher (23rd time)   (s.a.)
27 Dec 1762 - 24 Jun 1763 Hans Jakob Leu (5th time)     (s.a.)
24 Jun 1763 - 27 Dec 1763 Johann Kaspar Landolt (1st time)  (b. 1702 - d. 1781)
27 Dec 1763 - 24 Jun 1764 Hans Jakob Leu (6th time)     (s.a.)
24 Jun 1764 - 27 Dec 1764 Johann Kaspar Landolt (2nd time)  (s.a.)
27 Dec 1764 - 24 Jun 1765 Hans Jakob Leu (7th time)     (s.a.)
24 Jun 1765 - 27 Dec 1765 Johann Kaspar Landolt (3rd time)  (s.a.)
27 Dec 1765 - 24 Jun 1766 Hans Jakob Leu (8th time)     (s.a.)
24 Jun 1766 - 27 Dec 1766 Johann Kaspar Landolt (4th time)  (s.a.)
27 Dec 1766 - 24 Jun 1767 Hans Jakob Leu (9th time)     (s.a.)
24 Jun 1767 - 27 Dec 1767 Johann Kaspar Landolt (5th time)  (s.a.)
27 Dec 1767 - 24 Jun 1768 Hans Jakob Leu (10th time)     (s.a.)
24 Jun 1768 - 27 Dec 1768 Johann Kaspar Landolt (6th time)  (s.a.)
27 Dec 1768 - 24 Jun 1769 Johann Konrad Heidegger (1st time) (b. 1710 - d. 1778)
24 Jun 1769 - 27 Dec 1769 Johann Kaspar Landolt (7th time)  (s.a.)
27 Dec 1769 - 24 Jun 1770 Johann Konrad Heidegger (2nd time) (s.a.)
24 Jun 1770 - 27 Dec 1770 Johann Kaspar Landolt (8th time)  (s.a.)
27 Dec 1770 - 24 Jun 1771 Johann Konrad Heidegger (3rd time) (s.a.)
24 Jun 1771 - 27 Dec 1771 Johann Kaspar Landolt (9th time)  (s.a.)
27 Dec 1771 - 24 Jun 1772 Johann Konrad Heidegger (4th time) (s.a.)
24 Jun 1772 - 27 Dec 1772 Johann Kaspar Landolt (10th time) (s.a.)
27 Dec 1772 - 24 Jun 1773 Johann Konrad Heidegger (5th time) (s.a.)
24 Jun 1773 - 27 Dec 1773 Johann Kaspar Landolt (11th time) (s.a.)
27 Dec 1773 - 24 Jun 1774 Johann Konrad Heidegger (6th time) (s.a.)
24 Jun 1774 - 27 Dec 1774 Johann Kaspar Landolt (12th time) (s.a.)
27 Dec 1774 - 24 Jun 1775 Johann Konrad Heidegger (7th time) (s.a.)
24 Jun 1775 - 27 Dec 1775 Johann Kaspar Landolt (13th time) (s.a.)
27 Dec 1775 - 24 Jun 1776 Johann Konrad Heidegger (8th time) (s.a.)
24 Jun 1776 - 27 Dec 1776 Johann Kaspar Landolt (14th time) (s.a.)
27 Dec 1776 - 24 Jun 1777 Johann Konrad Heidegger (9th time) (s.a.)
24 Jun 1777 - 27 Dec 1777 Johann Kaspar Landolt (15th time) (s.a.)
27 Dec 1777 - 2 May 1778 Johann Konrad Heidegger
              (10th time)            (s.a.)
 4 May 1778 - 24 Jun 1778 Johann Heinrich von Orelli
              (1st time)             (b. 1715 - d. 1785)
24 Jun 1778 - 14 Aug 1778 Johann Kaspar Landolt (16th time) (s.a.)
17 Aug 1778 - 27 Dec 1778 Hans Heinrich Landolt (1st time)  (b. 1721 - d. 1780)
27 Dec 1778 - 24 Jun 1779 Johann Heinrich von Orelli
              (2nd time)             (s.a.)
24 Jun 1779 - 27 Dec 1779 Hans Heinrich Landolt (2nd time)  (s.a.)
27 Dec 1779 - 24 Jun 1780 Johann Heinrich von Orelli
              (3rd time)             (s.a.)
24 Jun 1780 - 18 Nov 1780 Hans Heinrich Landolt (3rd time)  (s.a.)
20 Nov 1780 - 27 Dec 1780 Johann Heinrich Ott (1st time)   (b. 1719 - d. 1796)
27 Dec 1780 - 24 Jun 1781 Johann Heinrich von Orelli
              (4th time)             (s.a.)
24 Jun 1781 - 27 Dec 1781 Johann Heinrich Ott (2nd time)   (s.a.)
27 Dec 1781 - 24 Jun 1782 Johann Heinrich von Orelli
              (5th time)             (s.a.)
24 Jun 1782 - 27 Dec 1782 Johann Heinrich Ott (3rd time)   (s.a.)
27 Dec 1782 - 24 Jun 1783 Johann Heinrich von Orelli
              (6th time)             (s.a.)
24 Jun 1783 - 27 Dec 1783 Johann Heinrich Ott (4th time)   (s.a.)
27 Dec 1783 - 24 Jun 1784 Johann Heinrich von Orelli
              (7th time)             (s.a.)
24 Jun 1784 - 27 Dec 1784 Johann Heinrich Ott (5th time)   (s.a.)
27 Dec 1784 - 24 Jun 1785 Johann Heinrich von Orelli
              (8th time)             (s.a.)
24 Jun 1785 - 27 Dec 1785 Johann Heinrich Ott (6th time)   (s.a.)
27 Dec 1785 - 24 Jun 1786 Johann Heinrich Kilchsperger
              (1st time)             (b. 1726 - d. 1805)
24 Jun 1786 - 27 Dec 1786 Johann Heinrich Ott (7th time)   (s.a.)
27 Dec 1786 - 24 Jun 1787 Johann Heinrich Kilchsperger
              (2nd time)             (s.a.)
24 Jun 1787 - 27 Dec 1787 Johann Heinrich Ott (8th time)   (s.a.)
27 Dec 1787 - 24 Jun 1788 Johann Heinrich Kilchsperger
              (3rd time)             (s.a.)
24 Jun 1788 - 27 Dec 1788 Johann Heinrich Ott (9th time)   (s.a.)
27 Dec 1788 - 24 Jun 1789 Johann Heinrich Kilchsperger
              (4th time)             (s.a.)
24 Jun 1789 - 27 Dec 1789 Johann Heinrich Ott (10th time)  (s.a.)
27 Dec 1789 - 24 Jun 1790 Johann Heinrich Kilchsperger
              (5th time)             (s.a.)
24 Jun 1790 - 27 Dec 1790 Johann Heinrich Ott (11th time)  (s.a.)
27 Dec 1790 - 24 Jun 1791 Johann Heinrich Kilchsperger
              (6th time)             (s.a.)
24 Jun 1791 - 27 Dec 1791 Johann Heinrich Ott (12th time)  (s.a.)
27 Dec 1791 - 24 Jun 1792 Johann Heinrich Kilchsperger
              (7th time)             (s.a.)
24 Jun 1792 - 27 Dec 1792 Johann Heinrich Ott (13th time)  (s.a.)
27 Dec 1792 - 24 Jun 1793 Johann Heinrich Kilchsperger
              (8th time)             (s.a.)
24 Jun 1793 - 27 Dec 1793 Johann Heinrich Ott (14th time)  (s.a.)
27 Dec 1793 - 24 Jun 1794 Johann Heinrich Kilchsperger
              (9th time)             (s.a.)
24 Jun 1794 - 27 Dec 1794 Johann Heinrich Ott (15th time)  (s.a.)
27 Dec 1794 - 24 Jun 1795 Johann Heinrich Kilchsperger
              (10th time)            (s.a.)
24 Jun 1795 - 27 Dec 1795 David von Wyss I (1st time)    (b. 1737 - d. 1815)
27 Dec 1795 - 24 Jun 1796 Johann Heinrich Kilchsperger
              (11th time)            (s.a.)
24 Jun 1796 - 27 Dec 1796 David von Wyss I (2nd time)    (s.a.)
27 Dec 1796 - 24 Jun 1797 Johann Heinrich Kilchsperger
              (12th time)            (s.a.)
24 Jun 1797 - 27 Dec 1797 David von Wyss I (3rd time)    (s.a.)
27 Dec 1797 - 10 Mar 1798 Johann Heinrich Kilchsperger
              (13th time)            (s.a.)
Präsident der Landeskommission
10 Mar 1798 -    1798 Johann Heinrich Kilchsperger    (s.a.)
Regierungsstatthalter
24 Apr 1798 - 10 Feb 1800 Johann Kaspar Pfenninger      (b. 1760 - d. 1838)
10 Feb 1800 - 6 Nov 1801 Johann Konrad Ulrich (1st time)  (b. 1761 - d. 1828)
 6 Nov 1801 - 17 Apr 1802 Hans von Reinhard         (b. 1755 - d. 1835)
17 Apr 1802 - 3 Sep 1802 Johann Konrad Ulrich (2nd time)  (s.a.)
 4 Sep 1802 - 11 Sep 1802 Johann Ulrich Hofmeister (acting) (b. 1750 - d. 1812)
13 Sep 1802 - 23 Sep 1802 Albrecht Friedrich May (acting)  (b. 1773 - d. 1853)
26 Oct 1802 - 10 Mar 1803 Johann Jakob Koller        (b. 1757 - d. 1841)
Amtsbürgermeister
21 Apr 1803 - 31 Dec 1803 Hans von Reinhard (1st time)    (s.a.)
 1 Jan 1804 - 31 Dec 1804 Johann Konrad Escher vom Luchs
              (1st time)             (b. 1761 - d. 1833)
 1 Jan 1805 - 31 Dec 1805 Hans von Reinhard (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1806 - 31 Dec 1806 Johann Konrad Escher vom Luchs
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1807 - 31 Dec 1807 Hans von Reinhard (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1808 - 31 Dec 1808 Johann Konrad Escher vom Luchs
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jan 1809 - 31 Dec 1809 Hans von Reinhard (4th time)    (s.a.)
 1 Jan 1810 - 31 Dec 1810 Johann Konrad Escher vom Luchs
              (4th time)             (s.a.)
 1 Jan 1811 - 31 Dec 1811 Hans von Reinhard (5th time)    (s.a.)
 1 Jan 1812 - 31 Dec 1812 Johann Konrad Escher vom Luchs
              (5th time)             (s.a.)
 1 Jan 1813 - 31 Dec 1813 Hans von Reinhard (6th time)    (s.a.)
 1 Jan 1814 -  Jun 1814 Johann Konrad Escher vom Luchs
              (6th time)             (s.a.)
24 Jun 1814 - 31 Dec 1814 Hans von Reinhard (7th time)    (s.a.)
 1 Jan 1815 - 31 Dec 1815 David von Wyss II (1st time)    (b. 1763 - d. 1839)
 1 Jan 1816 - 31 Dec 1816 Hans von Reinhard (8th time)    (s.a.)
 1 Jan 1817 - 31 Dec 1817 David von Wyss II (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1818 - 31 Dec 1818 Hans von Reinhard (9th time)    (s.a.)
 1 Jan 1819 - 31 Dec 1819 David von Wyss II (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1820 - 31 Dec 1820 Hans von Reinhard (10th time)   (s.a.)
 1 Jan 1821 - 31 Dec 1821 David von Wyss II (4th time)    (s.a.)
 1 Jan 1822 - 31 Dec 1822 Hans von Reinhard (11th time)   (s.a.)
 1 Jan 1823 - 31 Dec 1823 David von Wyss II (5th time)    (s.a.)
 1 Jan 1824 - 31 Dec 1824 Hans von Reinhard (12th time)   (s.a.)
 1 Jan 1825 - 31 Dec 1825 David von Wyss II (6th time)    (s.a.)
 1 Jan 1826 - 31 Dec 1826 Hans von Reinhard (13th time)   (s.a.)
 1 Jan 1827 - 31 Dec 1827 David von Wyss II (7th time)    (s.a.)
 1 Jan 1828 - 31 Dec 1828 Hans von Reinhard (14th time)   (s.a.)
 1 Jan 1829 - 31 Dec 1829 David von Wyss II (8th time)    (s.a.)
 1 Jan 1830 - 31 Dec 1830 Hans von Reinhard (15th time)   (s.a.)
 1 Jan 1831 -  Apr 1831 David von Wyss II (9th time)    (s.a.)
  Apr 1831 - 31 Dec 1831 Johann Konrad von Muralt
              (1st time)             (b. 1779 - d. 1869)
 1 Jan 1832 -  Mar 1832 David von Wyss II (10th time)   (s.a.)
20 Mar 1832 - 31 Dec 1832 Konrad Melchior Hirzel (1st time) (b. 1793 - d. 1843)
 1 Jan 1833 - 31 Dec 1833 Johann Jakob Hess (1st time)    (b. 1791 - d. 1843)
 1 Jan 1834 - 31 Dec 1834 Konrad Melchior Hirzel (2nd time) (s.a.)
 1 Jan 1835 - 31 Dec 1835 Johann Jakob Hess (2nd time)    (s.a.)
 1 Jan 1836 - 31 Dec 1836 Konrad Melchior Hirzel (3rd time) (s.a.)
 1 Jan 1837 - 31 Dec 1837 Johann Jakob Hess (3rd time)    (s.a.)
 1 Jan 1838 - 31 Dec 1838 Konrad Melchior Hirzel (4th time) (s.a.)
 1 Jan 1839 - 31 Dec 1839 Johann Jakob Hess (4th time)    (s.a.)
 1 Jan 1840 - 31 Dec 1840 Johann Konrad von Muralt
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1841 - 31 Dec 1841 Johann Heinrich Emmanuel Mousson
              (1st time)             (b. 1803 - d. 1869)
 1 Jan 1842 - 31 Dec 1842 Johann Konrad von Muralt
              (3rd time)             (s.a.)
 1 Jan 1843 - 31 Dec 1843 Johann Heinrich Emmanuel Mousson
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Jan 1844 -    1844 Johann Konrad von Muralt
              (4th time)             (s.a.)
    1844 - 31 Dec 1844 Johann Ulrich Zehnder (1st time)  (b. 1798 - d. 1877)
 1 Jan 1845 - 2 Apr 1845 Johann Heinrich Emmanuel Mousson
              (3rd time)             (s.a.)
 2 Apr 1845 - 31 Dec 1845 Jonas Furrer (1st time)      (b. 1805 - d. 1861)
 1 Jan 1846 - 31 Dec 1846 Johann Ulrich Zehnder (2nd time)  (s.a.)
 1 Jan 1847 - 31 Dec 1847 Jonas Furrer (2nd time)      (s.a.)
 1 Jan 1848 - 31 Dec 1848 Johann Ulrich Zehnder (3rd time)  (s.a.)
 1 Jan 1849 - 31 Dec 1849 Alfred Escher           (b. 1819 - d. 1882)
 1 Jan 1850 -  May 1850 Johann Ulrich Zehnder (4th time)  (s.a.)
Presidents of the Government
  May 1850 -    1851 Johann Ulrich Zehnder (1st time)  (s.a.)
    1851 -    1852 Alfred Escher (1st time)      (s.a.)
    1852 -    1853 Johann Ulrich Zehnder (2nd time)  (s.a.)
    1853 -    1855 Alfred Escher (2nd time)      (s.a.)
    1855 -    1856 Johann Ulrich Zehnder (3rd time)  (s.a.)
    1856 -    1857 Jakob Dubs (1st time)       (b. 1822 - d. 1879)
    1857 -    1858 Johann Ulrich Zehnder (4th time)  (s.a.)
    1858 -    1859 Jakob Dubs (2nd time)       (s.a.)
    1859 -    1860 Johann Ulrich Zehnder (5th time)  (s.a.)
    1860 -    1861 Jakob Dubs (3rd time)       (s.a.)
    1861 -    1862 Johann Ulrich Zehnder (6th time)  (s.a.)
    1862 -    1863 Paul Karl Eduard Ziegler
              (1st time)             (b. 1800 - d. 1882)
    1863 -    1864 Johann Ulrich Zehnder (7th time)  (s.a.)
    1864 -    1865 Paul Karl Eduard Ziegler
              (2nd time)             (s.a.)
    1865 -    1866 Johann Ulrich Zehnder (8th time)  (s.a.)
    1866 -  Jan 1867 Paul Karl Eduard Ziegler
              (3rd time)             (s.a.)
  Jan 1867 -    1867 Johann Jakob Treichler (1st time) (b. 1822 - d. 1906)
    1867 -    1868 Eduard Suter            (b. 1820 - d. 1891)
    1868 -    1869 Johann Jakob Treichler (2nd time) (s.a.)
    1869 -    1870 Johann Jakob Scherer        (b. 1825 - d. 1878)
    1870 -    1871 Gottlieb Ziegler (1st time)    (b. 1828 - d. 1898)
    1871 -    1872 Johann Kaspar Sieber (1st time)  (b. 1821 - d. 1878)
    1872 -    1873 Gottlieb Ziegler (2nd time)    (s.a.)
    1873 -    1874 Johann Jakob Pfenninger (1st time) (b. 1841 - d. 1891)
    1874 -    1875 Ferdinand Brändli         (b. 1828 - d. 1878)
    1875 -    1876 Johann Kaspar Sieber (2nd time)  (s.a.)
    1876 -    1877 Gottlieb Ziegler (3rd time)    (s.a.)
    1877 -    1878 Johann Jakob Pfenninger (2nd time) (s.a.)
    1878 -    1879 Karl Felix Walder         (b. 1821 - d. 1898)
    1879 -    1880 Johann Kaspar Zollinger      (b. 1820 - d. 1882)
    1880 -    1881 Johannes Stössel (1st time)    (b. 1837 - d. 1919)
    1881 -    1882 Adam Hafter            (b. 1834 - d. 1914)
    1882 -    1883 Johann Jakob Spiller (1st time)  (b. 1823 - d. 1894)
    1883 -    1884 Walter Hauser (1st time)      (b. 1837 - d. 1902)
    1884 -    1885 Johannes Stössel (2nd time)    (s.a.)
    1885 -    1886 Johann Emanuel Grob (1st time)   (b. 1834 - d. 1909)
    1886 -    1887 Johannes Eschmann (1st time)    (b. 1834 - d. 1896)
    1887 -    1888 Walter Hauser (2nd time)      (s.a.)
    1888 -    1889 Johann Jakob Spiller (2nd time)  (s.a.)
    1889 -    1890 Heinrich Nägeli (1st time)     (b. 1850 - d. 1932)
    1890 -    1891 Johannes Stössel (3rd time)    (s.a.)
    1891 -    1892 Johannes Eschmann (2nd time)    (s.a.)
    1892 -    1893 Johann Emanuel Grob (2nd time)   (s.a.)
    1893 -    1894 Heinrich Nägeli (2nd time)     (s.a.)
    1894 -    1895 Johannes Stössel (4th time)    (s.a.)
    1895 -    1896 Konrad Bleuler-Hüni (1st time)   (b. 1847 - d. 1921)
    1896 -    1897 Albert Locher (1st time)      (b. 1849 - d. 1914)
    1897 -    1898 Johann Emanuel Grob (3rd time)   (s.a.)
    1898 -    1899 Heinrich Nägeli (3rd time)     (s.a.)
    1899 -    1900 Johannes Stössel (5th time)    (s.a.)
    1900 -    1901 Heinrich Kern (1st time)      (b. 1853 - d. 1923)
    1901 -    1902 Heinrich Ernst (1st time)     (b. 1847 - d. 1934)
    1902 -    1903 Konrad Bleuler-Hüni (2nd time)   (s.a.)
    1903 -    1904 Albert Locher (2nd time)      (s.a.)
    1904 -    1905 Jakob Lutz (1st time)       (b. 1845 - d. 1921)
    1905 -    1906 Heinrich Nägeli (4th time)     (s.a.)
    1906 -    1907 Johannes Stössel (6th time)    (s.a.)
    1907 -    1908 Heinrich Kern (2nd time)      (s.a.)
    1908 -    1909 Heinrich Ernst (2nd time)     (s.a.)
    1909 -    1910 Konrad Bleuler-Hüni (3rd time)   (s.a.)
    1910 -    1911 Albert Locher (3rd time)      (s.a.)
    1911 -    1912 Jakob Lutz (2nd time)       (s.a.)
    1912 -    1913 Heinrich Nägeli (5th time)     (s.a.)
    1913 -    1914 Johannes Stössel (7th time)    (s.a.)
    1914 -    1915 Gustav Keller (1st time)      (b. 1867 - d. 1932)
    1915 -    1916 Heinrich Ernst (3rd time)     (s.a.)
    1916 -    1917 Heinrich Mousson (1st time)    (b. 1866 - d. 1944)
    1917 -    1918 Oskar Wettstein (1st time)     (b. 1866 - d. 1952)
    1918 -    1919 Gustav Keller (2nd time)      (s.a.)
    1919 - 30 Apr 1920 Heinrich Ernst (4th time)     (s.a.)
 1 May 1920 - 30 Apr 1921 Fritz Ottiker (1st time)      (b. 1865 - d. 1929)
 1 May 1921 - 30 Apr 1922 Heinrich Mousson (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1922 - 30 Apr 1923 Ernst Tobler            (b. 1889 - d. 1966)
 1 May 1923 - 30 Apr 1924 Oskar Wettstein (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1924 - 30 Apr 1925 Rudolf Maurer (1st time)      (b. 1872 - d. 1963)
 1 May 1925 - 30 Apr 1926 Emil Walter            (b. 1872 - d. 1939)
 1 May 1926 - 30 Apr 1927 Adolf Streuli (1st time)      (b. 1868 - d. 1953)
 1 May 1927 - 30 Apr 1928 Fritz Ottiker (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1928 - 30 Apr 1929 Heinrich Mousson (3rd time)    (s.a.)
 1 May 1929 - 30 Apr 1930 Oskar Wettstein (3rd time)     (s.a.)
 1 May 1930 - 30 Apr 1931 Rudolf Streuli (1st time)     (b. 1871 - d. 1943)
 1 May 1931 - 30 Apr 1932 Rudolf Maurer (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1932 - 30 Apr 1933 Adolf Streuli (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1933 - 30 Apr 1934 Otto Pfister (1st time)      (b. 1875 - d. 1939)
 1 May 1934 - 30 Apr 1935 Karl Hafner (1st time)       (b. 1878 - d. 1947)
 1 May 1935 - 30 Apr 1936 Rudolf Streuli (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1936 - 30 Apr 1937 Rudolf Maurer (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1937 - 30 Apr 1938 Otto Pfister (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1938 - 30 Apr 1939 Karl Hafner (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1939 - 30 Apr 1940 Robert Briner (1st time)      (b. 1885 - d. 1960)
 1 May 1940 - 30 Apr 1941 Ernst Nobs             (b. 1886 - d. 1957)
 1 May 1941 - 30 Apr 1942 Hans Streuli (1st time)      (b. 1892 - d. 1970)
 1 May 1942 - 30 Apr 1943 Josef Henggeler (1st time)     (b. 1889 - d. 1950)
 1 May 1943 - 30 Apr 1944 Jakob Kägi (1st time)       (b. 1886 - d. 1950)
 1 May 1944 - 30 Apr 1945 Paul Corrodi            (b. 1892 - d. 1964)
 1 May 1945 - 30 Apr 1946 Robert Briner (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1946 - 30 Apr 1947 Hans Streuli (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1947 - 30 Apr 1948 Josef Henggeler (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1948 - 30 Apr 1949 Jakob Heusser (1st time)      (b. 1895 - d. 1989)
 1 May 1949 - 30 Apr 1950 Jakob Kägi (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1950 - 30 Apr 1951 Ernst Vaterlaus (1st time)     (b. 1891 - d. 1976)
 1 May 1951 - 30 Apr 1952 Hans Streuli (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1952 - 30 Apr 1953 Rudolf Meier (1st time)      (b. 1907 - d. 1986)
 1 May 1953 - 30 Apr 1954 Jakob Heusser (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1954 - 30 Apr 1955 Paul Meierhans (1st time)     (b. 1895 - d. 1976)
 1 May 1955 - 30 Apr 1956 Franz Egger (1st time)       (b. 1899 - d. 1971)
 1 May 1956 - 30 Apr 1957 Ernst Vaterlaus (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1957 - 30 Apr 1958 Walter König (1st time)      (b. 1908 - d. 1985)
 1 May 1958 - 30 Apr 1959 Rudolf Meier (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1959 - 30 Apr 1960 Jakob Heusser (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1960 - 30 Apr 1961 Paul Meierhans (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1961 - 30 Apr 1962 Franz Egger (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1962 - 30 Apr 1963 Walter König (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1963 - 30 Apr 1964 Rudolf Meier (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1964 - 30 Apr 1965 Ernst Brugger           (b. 1914 - d. 1998)
 1 May 1965 - 30 Apr 1966 Robert Zumbühl           (b. 1901 - d. 1974)
 1 May 1966 - 30 Apr 1967 Franz Egger (3rd time)       (s.a.)
 1 May 1967 - 30 Apr 1968 Walter König (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1968 - 30 Apr 1969 Urs Bürgi             (b. 1909 - d. 1989)
 1 May 1969 - 30 Apr 1970 Alois Günthard (1st time)     (b. 1913 - d. 1976)
 1 May 1970 - 30 Apr 1971 Rudolf Meier (4th time)      (s.a.)
 1 May 1971 - 30 Apr 1972 Albert Mossdorf (1st time)     (b. 1911 - d. 2001)
 1 May 1972 - 30 Apr 1973 Arthur Bachmann (1st time)     (b. 1922 - d. 1983)
 1 May 1973 - 30 Apr 1974 Hans Künzi (1st time)       (b. 1924 - d. 2004)
 1 May 1974 - 30 Apr 1975 Jakob Stucki (1st time)      (b. 1924 - d. 2006)
 1 May 1975 - 30 Apr 1976 Alfred Gilgen (1st time)      (b. 1930 - d. 2018)
 1 May 1976 - 10 Nov 1976 Alois Günthard (2nd time)     (s.a.)
    1976 - 30 Apr 1978 Albert Mossdorf (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1978 - 30 Apr 1979 Arthur Bachmann (2nd time)     (s.a.)
 1 May 1979 - 30 Apr 1980 Hans Künzi (2nd time)       (s.a.)
 1 May 1980 - 30 Apr 1981 Jakob Stucki (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1981 - 30 Apr 1982 Peter Wiederkehr (1st time)    (b. 1938)
 1 May 1982 - 30 Apr 1983 Alfred Gilgen (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1983 - 30 Apr 1984 Konrad Gisler           (b. 1924 - d. 2018)
 1 May 1984 - 30 Apr 1985 Albert Sigrist           (b. 1923 - d. 2005)
 1 May 1985 - 30 Apr 1986 Hans Künzi (3rd time)       (s.a.)
 1 May 1986 - 30 Apr 1987 Jakob Stucki (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1987 - 30 Apr 1988 Alfred Gilgen (3rd time)      (s.a.)
 1 May 1988 - 30 Apr 1989 Peter Wiederkehr (2nd time)    (s.a.)
 1 May 1989 - 30 Apr 1990 Hedi Lang (f) (1st time)      (b. 1931 - d. 2004)
 1 May 1990 - 30 Apr 1991 Hans Künzi (4th time)       (s.a.)
 1 May 1991 - 30 Apr 1992 Alfred Gilgen (4th time)      (s.a.)
 1 May 1992 - 30 Apr 1993 Hans Hofmann (1st time)      (b. 1939)
 1 May 1993 - 30 Apr 1994 Eric Honegger (1st time)      (b. 1946)
 1 May 1994 - 30 Apr 1995 Hedi Lang (f) (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1995 - 30 Apr 1996 Ernst Homberger          (b. 1937)
 1 May 1996 - 30 Apr 1997 Hans Hofmann (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1997 - 30 Apr 1998 Ernst Buschor (1st time)      (b. 1943)
 1 May 1998 - 30 Apr 1999 Eric Honegger (2nd time)      (s.a.)
 1 May 1999 - 30 Apr 2000 Verena Diener (f) (1st time)    (b. 1949)
 1 May 2000 - 30 Apr 2001 Rita Fuhrer (f) (1st time)     (b. 1953)
 1 May 2001 - 30 Apr 2002 Markus Notter (1st time)      (b. 1960)
 1 May 2002 - 19 May 2003 Ernst Buschor (2nd time)      (s.a.)
19 May 2003 - 30 Apr 2004 Christian Huber          (b. 1944)
 1 May 2004 - 30 Apr 2005 Ruedi Jeker            (b. 1944)
 1 May 2005 - 30 Apr 2006 Dorothée Fierz (f)         (b. 1947)
 1 May 2006 - 21 May 2007 Verena Diener (f) (2nd time)    (s.a.)
21 May 2007 - 30 Apr 2008 Rita Fuhrer (f) (2nd time)     (s.a.)
 1 May 2008 - 30 Apr 2009 Markus Notter (2nd time)      (s.a.)
 1 May 2009 - 30 Apr 2010 Regine Aeppli (f) (1st time)    (b. 1952)
 1 May 2010 - 9 May 2011 Hans Hollenstein          (b. 1949)
 9 May 2011 - 30 Apr 2012 Ursula Gut-Winterberger (f)    (b. 1953)
 1 May 2012 - 30 Apr 2013 Markus Kägi (1st time)       (b. 1954)
 1 May 2013 - 30 Apr 2014 Thomas Heiniger (1st time)     (b. 1957)
 1 May 2014 - 18 May 2015 Regine Aeppli (f) (2nd time)    (s.a.)
18 May 2015 - 30 Apr 2016 Ernst Stocker (1st time)      (b. 1955)
 1 May 2016 - 30 Apr 2017 Mario Fehr             (b. 1958)
 1 May 2017 - 30 Apr 2018 Markus Kägi (2nd time)       (s.a.)
 1 May 2018 - 6 May 2019 Thomas Heiniger (2nd time)     (s.a.)
 6 May 2019 - 30 Apr 2020 Carmen Walker Späh (f)       (b. 1958)
 1 May 2020 - 30 Apr 2021 Silvia Steiner (f)         (b. 1958)
 1 May 2021 - 30 Apr 2022 Jacqueline Fehr (f)        (b. 1963)
 1 May 2022 -       Ernst Stocker (2nd time)      (s.a.)